неделя, 1 ноември 2015 г.

Пропускът на г-н Марио ДрагиРъководителят на Европейската централна банка г-н Марио Драги наново представя актуален европейски проблем.
И този път той не зачита, че икономическото стимулиране на Еврозоната е необходимо, но не е достатъчно за стабилен стопански просперитет.
При условия на сегашната сгрешена европейска парична система това подпомагане отлага ескалация на кризи дългов рак, но за сметка на бъдещи завишени щети.

Пример: Икономическото стимулиране на Еврозоната забави криза на Република Гърция. По-късно настъпилият катаклизъм е с нараснали беди.

Сгрешената европейска парична система е актуално зло и е полезно да се знае за него.
Ситуацията е изяснена, ако не се допускаше тази грешка европейските държави нямаше да имат сегашни дългове.
Важният въпрос е: "Защо Европейската комисия не се съобразяват с тази действителност, която води към катастрофални кризи?".
Навярно тя е подведена да не зачита качества на въведена парична система. Нейното поведения я обрича със съдба на жертва. При запазване на тази държавна грешка Еврозоната е със сигурен провал, тъй като колкото повече се прилага допълнително икономическо стимулиране за постигане на икономически растеж, толкова по-силен потенциал за криза се развива и щетите са по-болезнени.
Европейската централна банка не може да спаси от разрастващи се опасности, защото причината не е в нейна компетентност.
Спасението на Европа е възможно само при подобрена парична система.

Бележка: Кризата дългов рак е с установима щета проблемен дълг.

Няма коментари:

Публикуване на коментар