сряда, 30 септември 2015 г.

Първо публично представяне.


На проведения международен симпозиум „ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА КАТО ОСНОВА НА НОВ НАЦИОНАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН МОДЕЛ” (Международен панаир Пловдив, 29. 9. 2015 г.) в докладът „РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА И ФАКТОРЪТ ЗА КРИЗИ ДЪЛГОВ РАК” за първи път публично бе представено наименование за актуални кризи, а именно кризи дългов рак.Дълговият рак е с щета проблемен дълг.

Кризата дългов рак е с установима щета проблемен дълг.В този доклад за първи път се представи водещият фактор за кризи дългов рак.Факторът за кризи дългов рак е в стопанство със система с незлатни пари, липса на успешна съпротива срещу вреда от нейни пари.

Съкратен вариант на доклада.
Реиндустриализацията и факторът за кризи дългов рак (част 6)

(Продължение след част 5.)


При незавършена реформа – премиерът, министърът на финансите, банките и техните клиенти са жертви.

Първият министър е предразположен за крушение. Той е в специфично състояние на обреченост. Даже същият да е с най-добрите министри, заповядва с неограничена власт, има абсолютни доверие и подкрепа е с предпоставки за силен развой на дългов рак. Кабинетът, колкото по-резултатно изпълнява обещания за икономически ръст, толкова обстановката е по-подходяща за кризи дългов рак. При тези условия, и най-добрият премиер е с действителна орисия на политическо камикадзе.

Обусловеността на първият министър от незавършена реформа е пряка. Самостоятелността на липсата на закрила от кризи дългов рак е подобна на автономност на повреден покрив от жилища на съседи.

Без подобрение при парична реформа министър-председателят ще е поразен. Лошите последици засягат и други официални лица.

Министърът на финансите е висш ръководител, с принос за просперитет. При реформа по прототип на Джон Лоу, заемащият отговорния пост е в среда с ограничени вноски за фиска и завишени плащания от правителство. Той страда от сбъркана парична система и придружава провалът на премиера. Участта му е като на самурай с харакири.

При сегашна обстановка, независимо от свой капитал всеки понася удари. Бедните са с намаляващ шанс да получат издръжка за оцеляване. Богатите са със смаляваща увереност за бъдеще. От еднаква подбуда, кризите дългов рак са в отделни страни в различно време.

Специалистите са с потенциал да възприемат същност на чародейна промяна. Тя се извършва с властови ресурс.

Ситуацията е анализирана. Вариантите са изяснени. Заключението е аргументирано.

При отсъствие на успешна съпротива срещу кризи дългов рак е неизбежна рецесия. Спасението е изпълнимо. Властта е способна да проумее обусловеност за кризи дългов рак и преустанови злини.

Изследванията доказаха: за успех при реиндустриализация е потребна употреба на система с незлатни пари с успешна съпротива срещу кризи дългов рак1.


_______

1. Докладът съдържа изследвания, публикувани в книгата „ФАКТОРЪТ ЗА КРИЗИ ДЪЛГОВ РАК”, Палмира, Стара Загора, 2015 г., ISBN: 978-954-9376-33-3Приложение.


ПОЛЗВАНИ ОЗНАЧЕНИЯЗлатни пари – обезпечени със злато пари.

Незлатни пари – не обезпечени със злато пари.

Система със златни пари” – цялост от части и елементи на, с участието на Централна банка държавно ползване на обезпечени със злато пари.

Система с незлатни пари” – цялост от части и елементи на, с участието на Централна банка държавно ползване на не обезпечени със злато пари.

Противоречие на незлатни пари – от незлатни пари съвместно стимулиращо и регресивно влияние. 

Забележка: Докладът е от международен симпозиум „Индустриализацията като основа на нов национален икономически и социален модел", Международен панаир Пловдив, 29. 9. 2015 г.

Реиндустриализацията и факторът за кризи дългов рак (част 5)

(Продължение след част 4.)


Днес общественото съзнание не взема под внимание цяла същина и роля на пари. Хората са разбрали полезността на система с незлатни пари, ала не зачитат порокът на парите. Развиват се кризи дългов рак.

Знанията за въздействия от пари са благодат. Важно е дали парите са златни или незлатни. Поради предопределеност, управлението на система с незлатни пари пряко е подчинена на особености на пари. При нея, без закрила от кризи дългов рак безспирно се причиняват загуби.

При незавършена реформа хората, колкото повече работят за обществен икономически ръст, толкова потенциалът за кризи е по-голям. В тези условия, правителството е с подсигурен провал.

Фаворизирането на предимства на незлатни пари е неправилност.Пример: Настоящият държавен дълг е последица при сгрешена парична система. Ако не се допускаше тази грешка, държавите нямаше да имат сегашни дългове.Подценяването на ситуацията е с гибелно въздействие. Без познания не е възможно точно становище за върховно управление.

Реформата по прототип на Джон Лоу ни е притиснала със сломяваща хватка. Все още обществеността не разбира, че с нея е със страдания. Всеки е в реална и/или с потенциална опасност. Няма полза от запазена лоша наследеност. Повсеместно се понасят загуби.

(Следва продължение.)

Реиндустриализацията и факторът за кризи дългов рак (част 4)

(Продължение след част 3.)


Централната банка подмени златни с незлатни пари без прецизност за въздействие върху стопанство. Замяната е дял от преобразование на парична система. Реконструкцията е с важно разделение. Живеем при въвеждане и употреба на система с незлатни пари без закрила от кризи дългов рак. Тя е незавършена реформа. Същата е по прототип на Джон Лоу. За първи път е въведена през 1716 г. във Франция. Днес е всеобща.

Този лекомислен подход е с настъпващи големи щети. Незавършената реформа е като къща без покрив. Истината е, качественото жилище е с покрив. Насъщната парична реформа е със закрила от кризи дългов рак.

Без обновяване на парична система е с жестока вреда. Потребно е обществено противодействие срещу злини. За устойчиво развитие е необходима реформа със закрила от кризи дългов рак. Тя не е прилагана. Необходимо е време и същата ще замени реформата по прототип на Джон Лоу и ще стимулира национален просперитет.

С признат авторитет Централната банка приложи незлатни пари. Стореното е нужно, но е недостатъчно. Живеем с дефект.

Системата с незлатни пари, без компетентен орган за успешна съпротива срещу кризи дългов рак е деградираща парична система. Неподходящото отрицание на система със златни пари е луксозно условие за кризи дългов рак.

Държавата със система с незлатни пари без закрила от кризи дългов рак е със значителна зависимост и с ускоряващ упадък. С изостаналото си поведение върховната власт е с регресивен дял срещу лични, фирмени, обществени и свои интереси. Стопанството се развива при всекиму злотворна задръжка.

По примера на прогресивно глобално наличие на системи с незлатни пари, преимуществата подтикват за развитие.

Системата с незлатни пари, с компетентен орган за успешна съпротива срещу кризи дългов рак е с условия за проспериране на главно предимство на незлатни пари. Същата е с капацитет да парира злини.

Без осъзнати разлики между златни и незлатни пари не е постижимо сполучливо предписание за устойчиво развитие. Несъгласуваността с незлатни пари запазва недоразвитост. Усъвършенстването е чрез неутрализиране въздействие от паричен недъг.

Централната банка и компетентният орган за успешна съпротива срещу кризи дългов рак не са враждебни. Двете висши институции са с разграничени права, задължения и отговорности за ефективност на система с незлатни пари.

(Следва продължение.)

Реиндустриализацията и факторът за кризи дългов рак (част 3)

 (Продължение след част 2.) Какво да се прави?
Досега при система с незлатни пари монетарните и/или фискалните прийоми не осигуряват стабилен напредък. Правителствените заеми и увеличаващият се потенциал за кризи дългов рак са при отсъствие на благополучно препятствие за нежелани резултати.
Повсеместно се обсъжда текуща обстановка. Със система с незлатни пари се помогна за подем. Методът със завишаване на инвестиции не е достатъчен за редовен възход. Неотложна е реакция за справяне със световно страдание. Науката не е наготово. Правилността е плод на комплексни изследвания.
Същината на закрила от кризи дългов рак е в стопанство със система с незлатни пари, успешна съпротива срещу кризи дългов рак. Същата е необходима, ала не е внедрена. Липсата на такава закрила е властова празнота, която принася бюджет с щети от лихвени разходи и пропуснати приходи. С познания за нея обмислените държавни дългове не са бреме.
Държавата е с отговорност. Потребна е специализирана институция.
Наличието на компетентен орган за успешна съпротива срещу кризи дългов рак възпрепятства тези кризи. Същият не отнема и не дублира функции на Централна банка.
Благодатно е лансиране на звено с тази роля. Избраното ще е със самостоятелно модернизиране. При опит и компетентни кадри се сформира по-висше. Правителството е с привилегия на меродавен оценител за разрешимост на противоречие на незлатни пари. 
За спасение от кризи дългов рак е потребно осъзнаване на действителност.

(Следва продължение.)