петък, 25 януари 2019 г.

Интервю на Иван Митев от 25.1.2019 г.


Икономистът Иван Митев: Правителството на ГЕРБ е жертва на щети от недостатъчната работа на ЦБ

Иван Митев е роден през 1957 г. в Стара Загора, Република България.
Той е магистър “Икономист по строителството”, Икономически университет-Варна. Има допълнителни квалификации по социология, стопанско управление и съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Митев е автор на книгите “Правилното управление на парите или методът Митев”,“Икономическата алтернатива”, “Пазарна закрила на финансова система”,“ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ”, „Факторът за кризи Дългов рак“ и „Световната грешка“.
                                                                                                                                                 
- Г-н Иван Митев, Вие изследвате за правилно държавно управление. Каква е оценката за правителството на ГЕРБ?
- Съществената сила на правителството ГЕРБ е стабилното държавно подпомагане на икономическия растеж.
Фаталната слабост на правителството на ГЕРБ е, че е жертва на щети от недостатъчната работа на централната банка (ЦБ).
Анализите доказаха – същественият обществен проблем е недостатъчната работа на ЦБ.
Известно е, основна цел на ЦБ е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на приетите закони.
Сложността на стопанските процеси е причина ЦБ да не постига поставената цел. ЦБ реализира съществени противоположности: (1) ползи от благодатни участия и (2) щети при дейността. Възникналите щети при работата на ЦБ подсигуряват инфлация и други лоши последици. През месец октомври 2018 година американският президент Доналд Тръмп публично представи истината, че САЩ страдат от ЦБ. Сходно със САЩ, щетите от българската ЦБ поразяват Република България.
Изводът е: във всяка държава работата на ЦБ не е достатъчна за спасение от щети при ползване на парите.

- Какво е отношението на правителството към ЦБ?
- За спасение от щетите правителството подпомага ЦБ. В света вековният труд на министрите чрез абсолютно подсигуряване на икономическия растеж за подпомагане при щети от работата на ЦБ е с качество на основен начин на държавно управление. Този подход сътворява блага, ала е с условия за възникване на нови щети от ЦБ. Неограничаваните щети от ЦБ спомагат за национална криза. Правителството е принудено (при наличие на кредитор) да ползва заеми за да предпази държавата от разруха. Заключението е, икономическият растеж е недостатъчен за спасение от неограничавани щети от работата на ЦБ.
Пример: При абсолютен икономическия растеж за подпомагане при щети от Европейската ЦБ в Република Гърция възникна национална стопанска криза.

- Вие г-н Митев определихте, ЦБ и работата на правителството за икономически растеж не са достатъчни за спасение от национална криза. Какво да очакваме?
- При местна проява на световната практика да няма сполучливо противодействие срещу щети от ЦБ, колкото повече работи правителството за икономически растеж толкова повече са трудностите в държавата. Министър-председателят е с подсигуряван провал.
Пример: Неограничаваните щети от работата на Европейската ЦБ подсигуриха политическия провал на германския канцлер Ангела Меркел.

- Днес дейността на държавните институции е със съпътстващи щети. Как преценявате ситуацията?
- Лошите резултати доказват за неправилно държавно управление. При държавно абсолютно подсигуряване на икономическия растеж се помага частично срещу щети от ЦБ. За първи път в света този основен начин е въведен по инициатива на Джон Лоу през 1716 година. Слабостта е липсата на правилно противодействие срещу щети от ЦБ. Нейното запазване подсигурява нарастване на щетите.

- Г-н Иван Митев, възможно ли е прекратяване на грешния основен начин за държавно управление?
- Спасението от общественото зло е възможно. Необходимо е въвеждане на сполучливо противодействие срещу щети от ЦБ. Това подобрение е световна новост. Същото сътворява правилен основен начин за държавно управление със съвместни (1) устойчиво подсигуряван икономически растеж и (2) реализиране на сполучливо противодействие срещу щети от ЦБ. При него няма водещият причинител за сегашни щети.
С правилно държавно управление правителството ще постигне устойчиво развитие.

Забележка: Интервюто е на адрес: http://www.informiran.net

петък, 4 януари 2019 г.

Преходът в Република България


Преходът в Република България се осъществява при правилна политика за държавно подпомагане на икономическия растеж.
Злокобният проблем по време на прехода в Република България е запазването на грешния основен начин за държавно подпомагане на икономическия растеж.

Съществуват два основни начина за държавно подпомагане на икономическия растеж:

1. Сега Република България е с държавно подпомагане на икономическия растеж без съпътстваща защита срещу щети от недостатъчната работа на централната банка (ЦБ).
С този грешен основен начин за държавно подпомагане на икономическия растеж – колкото повече работи правителството за реализиране на икономически растеж в Република България, толкова повече са щетите от недостатъчната работа на ЦБ.
Нямането на защита срещу щети от недостатъчната работата на ЦБ е водещият фактор за нарастващи щети.
Пример: По време на прехода, всяка значима икономическа щета е резултат от недостатъчната работа на ЦБ.
При условия на вредната за всеки държавна грешка правителството е със съдба на жертва и подсигуряван провал.

2. Възможно е държавно подпомагане на икономическия растеж със съпътстваща защита срещу щети от недостатъчната работата на ЦБ.
Този правилен основен начин за държавно подпомагане на икономическия растеж е с прекратен същественият причинител за сегашните щети в България.

Иван Митев - икономист

четвъртък, 3 януари 2019 г.

Същественият проблем на правителството на премиера Бойко Борисов


Същественият проблем на правителството на премиера Бойко Борисов е недостатъчната работа на централната банка (ЦБ).
Основна цел на ЦБ е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на приетите закони.
Сложността на стопанските процеси е причина ЦБ да не може да постигне поставената цел. ЦБ реализира съществени противоположности: (1) ползи от благодатни участия и (2) щети при дейността. Възникналите щети при работата на ЦБ подсигуряват инфлация и други лоши последици. През месец октомври 2018 година американският президент Доналд Тръмп публично представи истината, че САЩ страдат от ЦБ. Сходно със САЩ, щетите от ЦБ поразяват съответната държава.
Изводът е, ЦБ не е достатъчна за спасение от нарастващи щети при ползване на парите.
За спасение от щетите правителството подпомага ЦБ. В света над три века трудът на министрите чрез абсолютно подсигуряване на икономическия растеж за подпомагане при щети от работата на ЦБ е с качество на основен модел. Този модел сътворява блага, ала изгражда условия за възникване на нови щети от ЦБ. Неограничаваните щети от ЦБ спомагат за стопански крах. Правителството е принудено (при наличие на кредитор) да ползва заеми за да предпази държавата от щети. Заключението е, икономическият растеж е недостатъчен за спасение от нарастващи щети при ползване на парите.

Пример: При абсолютен икономическия растеж за подпомагане при щети от Европейската ЦБ в Република Гърция възникна национална стопанска криза.

При местна проява на сегашната световна практика да няма пълно противодействие срещу щети от ЦБ, колкото повече работи правителството за икономически растеж толкова повече са трудностите в държавата. Министър-председателят е с подсигуряван провал.

Пример: Неограничаваните щети от Европейската ЦБ подсигуриха политическия провал на германския канцлер Ангела Меркел.

Лошите резултати доказват за неправилност при държавното управление. При държавно абсолютно подсигуряване на икономическия растеж се помага частично срещу щети от ЦБ. За първи път в света този основен модел е въведен по инициатива на Джон Лоу през 1716 година. Слабостта е липсата на пълно противодействие срещу щети от ЦБ. В съответна държава, запазването на Моделът на Джон Лоу подсигурява нарастване на щети при ползване на парите.
Ограничеността на противодействието срещу щети от ЦБ е фактор за нарастващи щети. Спасението от общественото зло е възможно. Необходимо е въвеждане на пълно противодействие срещу щети от ЦБ. Това подобрение е световна новост. Същото сътворява правилен основен модел за държавно подсигуряване на икономическия растеж със съвместни (1) подсигуряван икономически растеж и (2) реализиране на пълно противодействие срещу щети от ЦБ. При него е прекратен водещият причинител за сегашни щети.
С правилен основен модел за държавно подсигуряване на икономическия растеж правителството ще постигне устойчиво развитие.

Иван Митев - икономист