четвъртък, 18 ноември 2021 г.

Продължаваме промяната подсигурява политически провал

 Участниците в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. пренебрегват, че методът за предоставяне на пари за ползване със срок за връщане има решаващо влияние за резултата от работата на министрите. 

Накратко за стопанската обстановка в Република България:

Въведеният неправилен метод за предоставяне на левове за ползване със срок за връщане е водещата причина за щети. Инфлацията е закономерна последица.

Органите на държавната власт са с недостатъчно разбиране за инфлацията. С този подход е невъзможно успешно държавно противодействие срещу инфлацията.

Правителството взима заеми за да плати щети от паричната грешка. Ресурсите за отлагане на криза са ограничени. След достатъчно време започва национална криза.

Централната банка няма капацитет за спасение от стопанска криза.

Победителят в изборите Продължаваме промяната е жертва на злокобната парична процедура, ала е с реално съгласие за запазване на злокобната парична процедура.

Възникващите щети подсигуряват политически провал за министрите на Продължаване на промяната и коалиционните партньори.

Основните ситуации са две:

Първа: Запазването на неправилният метод за предоставяне на левове за ползване със срок за връщане създава щети. Министър-председателят с подсигуряван политически провал.

Правителството има възможност за противодействие спрямо политическия провал.        

Защо Продължаваме промяната запазва държавната грешка?

Втора: Прилагането на подобрен метод за предоставяне на левове за ползване със срок за връщане подпомага устойчивото развитие на Република България. Министър-председателят е с потенциал за устойчив успех.

 

Иван Митев - икономист

понеделник, 25 октомври 2021 г.

Съществената причина за инфлацията е разкрита

 Държавната власт прилага неправилно разбиране за инфлация. С този подход успешното противодействие срещу общото повишение на цените на стоките и услугите е невъзможно.

Нямането на необходима защита срещу щети от предоставени левове за ползване със срок за връщане е съществената причина за инфлацията в Република България.

При голямо въздействие от паричната грешка е с поразяваща инфлация.

 

Пример: Новите цени на електрическата енергия, природният газ, другите стоки и услуги са проявления на поразяваща инфлация.

 

Все още обществеността коментира инфлацията (последицата), а е мълчалива за съществената причина.

 

Иван Митев - икономист

вторник, 21 септември 2021 г.

Накратко за инфлацията

 

Обществеността е приела, че инфлацията е общо повишение на цените на стоките и услугите.

Все още се пренебрегва, че общото повишение на цените на стоките и услугите е икономическо отражение на понижена пазарна цена на парите.

В действителност, инфлацията е със същина на стопански показател за намаление на пазарната цена на парите.

 

Предоставянето на пари за временно ползване е полезно, ала е с възможни щети.

Пазарната цена на парите е с кардинална зависимост от (1) без необходима защита срещу щети от … или (2) с необходима защита срещу щети от предоставени пари за временно ползване.

Сега (без необходима защита срещу щети) неправилно се предоставят пари за временно ползване. Злокобната парична процедура е съществената причина за намалена пазарна цена на парите. Всички сме жертви на разпространена в държавите сгрешена употреба на пари.

 

Основните ситуации за пазарната цена на парите са две:

Първа: Запазването на неправилния метод за предоставени пари за временно ползване помага за намаление на пазарната цена на парите.

Възникналата инфлация влияе за правителство с политически провал.

Защо се запазва съответната местна проява на разпространена в света съдбовна парична грешка?

Втора: Подобрението необходима защита срещу щети от предоставени пари за временно ползване е условие за устойчива пазарна цена на парите. Политиците са с шанс за стабилен успех.

 

Водещи изводи за благополучно противодействие срещу инфлацията:

 

1. Значителна слабост е приемане, че инфлацията е общо повишение на цените на стоките и услугите. С тази погрешна теоретична база няма случай за осъществено успешно противодействие срещу инфлация.

 

2. Общото повишение на цените на стоките и услугите е икономическо отражение на понижена пазарна цена на парите.

 

3. В действителност инфлацията е със същина на стопански показател за намаление на пазарната цена на парите.

 

4. Без необходима защита срещу щети предоставени пари за временно ползване е съществена причина за инфлация.

 

5. Подобрението с необходима защита срещу щети предоставени пари за временно ползване подсигурява сполучливо противодействие срещу инфлация.

 

Иван Митев - икономист

събота, 4 септември 2021 г.

Актуално за банките и техните клиенти

Банките и техните клиенти са жертви на създаващ неограничени щети метод за неправилно предоставяне на пари.

Банките и техните клиенти понасят щети от злокобната парична процедура и търсят подходи за спасение от банкрут.За временно подпомагане на правителството да ползва заеми, (за сметка на бъдещи завишени щети) централната банка намали основната лихва. 

Мнозина са с реално съгласие със запазване на съдбовната парична грешка, ала са недоволни от създаваните щети.

За постигане на устойчиво развитие на банките е необходим (без създаващата неограничени щети парична грешка) подобрен метод за предоставяне на пари.

За банките и техните клиенти вариантите са:

Първи:  Създаващият неограничени щети метод за неправилно предоставяне на пари причинява неограничени щети за банките и техните клиенти. Устойчивото развитие е невъзможно. Понасяме нови вреди.

Втори: Без създаващата неограничени щети парична грешка, с подобрен метод за предоставяне на пари е възможно устойчиво развитие на банките и техните клиенти.

Иван Митев - икономист

събота, 30 януари 2021 г.

За преходът в Република България

 Съобразяването с условия е важно за точна преценка на обществени процеси.

Преходът към демокрация в Република България е при местна проява на разпространен в света неправилен държавен подход за употреба на пари. Създават се неограничени щети. Националната сигурност е застрашена.

С държавната слабост, при българският преход не са възможни благодатни резултати.

Мнозина са със заблуда, че българската централна банка (ЦБ) ще спаси българите.

Истината е, днес ЦБ е уникална жертва на грешно ползване на лева. За противодействие срещу вероятна обществена отговорност, ЦБ реализира редица прийоми. ЦБ не изпълнява пълна закрила от щети при лева, защото не е в нейна компетентност.

Министрите пренебрегват необмислеността при лева. Има лица със заблуда, че няма да са поразени от лева. Заради опасно емитиране на лева българите сме във финансов капан. Злокобната процедура „колкото повече са левовете, толкова повече са щетите” поразява правителството. При обществен икономически растеж е с увеличени щети. Ако не е налична грешката при лева, Република България нямаше да има сегашни дългове. Създадената обстановка подсигурява провалът на премиера Бойко Борисов.

Съществената съдба при демокрация е от неправилна или подобрена приложимост на пари.

 

Вариантите са:

Първи: С неправилността без официална закрила срещу щети от лева, при по-развита българска демокрация е с увеличени обществени щети. След достатъчно време е със стопански колапс. Пандемията COVID-19 е много силен стимулатор за лоши последици. Реални са заплахи за рецесия и кризи.

Втори: За спасение от нови трудности е необходимо прекратяване на опасна употреба на лева.

При подобрение официална закрила срещу щети от лева е възможен устойчив просперитет на Република България.

 

Иван Митев икономист

 

вторник, 12 януари 2021 г.

Светът може да се спаси от нови щети

 В началото на 2021 година ръководителите на държавите са в условия на местни прояви на разпространен (без защита срещу щети от липса на пълна икономическа стойност на пари) основен подход за емитиране на пари. Подсигурен е политическия провал на държавното управление.

 

Накратко за САЩ:

Въведеното грешно емитиране на долари причинява неограничени щети. Заради него президентът на САЩ е със съдба на жертва и подсигурен политически провал.

Чрез пренебрегване на лошото ползване на долари – президентът на САЩ Доналд Тръмп подсигури своя политически провал. Правителството на САЩ взима в календарен ден средно над 3 милиарда долари заеми за да плаща щети от неправилно прилагане на долари.

Ситуацията с подсигурения политически провал на президента на САЩ е идентична със ставащо с другите държавни ръководители.

 

В еврозоната:

Опасното емитиране на евра причинява неограничени щети. Европейската комисия пренебрегва гибелна процедура. Съответната държава взима заеми да плаща щети от дейността на Европейската централна банка (ЕЦБ). За подпомагане за нови заеми е намалена основната лихва за евра.

Несполучливото наличие на евра сътворява европейска рецесия. Актуална е заплаха за катастрофална европейска криза. С възможно подобрение във функционирането на ЕЦБ ще е подсигурено устойчиво европейско развитие.

 

За ситуацията в Р. България:

Неправилното емитиране на левове причинява неограничени български щети. „Валутният борд” запазва вредната за всеки българин държавна грешка.

Независимо как се провеждат избори и кой ръководи Министерския съвет, с неуспешната процедура на централната банка е с нарастващи щети. Правителството е принудено да взима заеми за да плаща щети от опасната употреба на лева.

Пандемията COVID-19 е силен стимулатор за щети. Премиерът е поразен. Колкото министрите повече работят за постигане на обществен икономически растеж – толкова по-много са щетите от злокобното прилагане на лева. Осигурен е политически провал.

 

Светът е с масови вредни последици от неправилността при ползване на пари.

Ако не се допускаше грешката при парите, държавите нямаше да имат сегашните дългове.

Необходимо е разобличаване на местни прояви на вековен пропуск при прилагане на пари. Истината за лошото при емитирането на пари е в интерес за прогреса на съвременната цивилизация.

Възможно е избавление.

С подобрен (със защита срещу щети от липса на пълна икономическа стойност на пари) основен подход за емитиране на пари ще се постигне спасение от нови щети при употреба на пари.

 

Иван Митев – икономист