неделя, 4 декември 2016 г.

Грешното управление на Еврозоната


Паричната система на Европейския съюз (ЕС) е възпроизведена същина на (по инициатива на Джон Лоу) въведена през 1716 г. във Франция парична система с незлатни пари.
Който реално е съгласен със сегашното управление на европейска парична система е с поведение одобряване на въведена по образец на Джон Лоу парична система. Злокобното на прилаганата европейска парична система е възобновяване на (в света налична от 1716 г.) фатална държавна грешка. Съществената предпоставка за тази грешка е несъобразяване с качества на ползвано евро.
Предлагам резултати от изследване за полезно държавно управление при стопанство с незлатни пари. Те са база за верни изводи за европейско устойчиво развитие.
Какво е изяснено?
Парите са два вида, златни пари или незлатни пари. (1) Златните пари са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности. (2) Незлатните пари са пари без обезпечение със злато и/или равносилни на него ценности.
Разделянето на парите на златни пари и на незлатни пари е на база съответна тяхна обезпеченост спрямо злато и/или равносилни на него ценности. Това е базово разграничение на пари. (В живота няма други освен златни и незлатни пари.) Представеното групиране е първично спрямо последващо разграничение между парична система със златни пари и парична система с незлатни пари. Спрямо паричната система със златни пари, паричната система с незлатни пари е по-полезна. Това е обществено осъзнато и сега държавите ползват парична система с незлатни пари.
В ЕС се прилагат незлатни пари, с наименование евро. Съответно, паричната система на Еврозоната е парична система с незлатни пари.
В 2016 г. паричната система на Еврозоната е в незавършен вид.
Същината на грешката е: Европейската централна банка (ЕЦБ) е необходима за осъществяване на управление на Еврозоната, но не е достатъчна. Необходим е и друг орган.
Различието между ЕЦБ и Другият орган за управление на Еврозоната е, че ЕЦБ се занимава с управление на положителни качества на евро, а „Другият орган“ трябва да е ангажиран с противодействие спрямо вредното влияние от главната слабост на еврото "Нямане на пълна икономическа стойност".
При употреба на евро липсва нужния Специализиран ръководен орган за противодействие спрямо вредно влияние от главна слабост на евро. Днес това е водеща причина за актуални държавни дългови кризи.

Пример: Ако не бе налична тази грешка държавите от Еврозоната нямаше да имат сегашни дългове.

Европейската комисия не зачита истина, че сгрешеното управление на Еврозоната е водещ причинител на актуални стопански лошотии и в ЕС болезнените злини нарастват. При условия на тази всекиму вредна грешка всяко правителството в ЕС е с подсигурявано фиаско, тъй като министрите колкото по-добре работят да осигурят обществен икономически растеж, толкова по-силен потенциал за множество стопански кризи се развива.
Мнозина очакват ЕЦБ да е спасител от актуални злини в Европа. Те са със заблуда. ЕЦБ не може да предотврати тези злини, защото причината не е в нейна компетентност. При условия на сегашното сгрешено управление на Еврозоната, хората в Европа колкото по-добре работят да постигнат по-голям икономическият растеж, толкова по-силен потенциал за множество стопански кризи се развива със съпътстващи болезнени злини.
При запазване на сгрешеното управление на Еврозоната щетите нарастват.
За устойчив европейски просперитет е необходима Еврозона с подобрено управление.
Допусканата фатална държавна грешка е поправима. Спасението е възможно.

Иван Митев - икономист