вторник, 19 септември 2023 г.

Базовата причина за протестите

 

На 19 септември 2023 година в Република България е с нови протести. Все още политиците не неосъзнават базовата причина.

Кратко за ситуацията:

В Република България, лошите резултати от употреби на лева са с признак на най-опасен враг на устойчиво развитие. Без полезен подход срещу този вредител Република България е обречена на стопански колапс.

При сегашното грешно държавно финансово управление да няма финансов подход за преодоляване на щети от употреби на лева възникват щети и кризи.

Днес политиците не разбират, че днешните протести са последици от щетите от лошото държавно финансово управление.

При запазване на своята слабост правителството е с невъзможност за успешно удовлетворяване потребности на хората.

Важно е правителството да представи своето решение за „Кое е по-добро“:

1. Правителството не осъществява финансов подход за преодоляване на щети от употреби на лева. Прилага се създаващ щети държавен бюджет. Понасят се щети от употреби на лева.

ли)

2. Правителството прилага финансов подход за преодоляване на щети от употреби на лева. Работи се с предпазващ от щети държавен бюджет. Създадени са условия за преодоляване на щети от употреби на лева.

 

Благодатното българско стопанско развитие е възможно с осъществяване на финансов подход за преодоляване на щети от употреби на лева.

 

Иван Митев – икономист

четвъртък, 14 септември 2023 г.

Правителството може да се спаси от политически провал

          Сегашното правителство на Република България наследи местна проява на разпространено в света неправилно поведение да няма финансово противодействие за преодоляване на щети от употреби на официална валута (за Република България: лева).

Тази държавна слабост подсигурява политическия провал на правителството.

Кратко за ситуацията:

Употребите на лева са с добри или лоши резултати.

В Република България, лошите резултати от употреби на лева са с признак на най-опасния враг на устойчиво развитие.

Поради държавната финансова неправилност, правителството работи със създаващ щети държавен бюджет. Лошата структура на бюджета е с последици намалени приходи и завишени разходи. При създадените условия, колкото повече работят министрите за национален икономически растеж – толкова повече възникват щети.

Сега кардиналната държавна слабост е запазване на наследена неправилност.

Понеже в достатъчно време, щетите от държавната финансова слабост са повече от ползите от работата на министрите – правителството е с осигурен политически провал.

Все още е със създаване на нови трудности от лошото влияние на държавната грешка правителството да няма финансово противодействие за преодоляване на щети от употреби на лева.

От волята на правителството зависи спасение от нови щети.

Защо правителството не прилага финансово противодействие за преодоляване на щети от употреби на лева?

Възможно е спасение от нови щети с устойчив успех за правителството на Република България.

Осъществимо е въвеждане на финансово противодействие за преодоляване на щети от употреби на лева. Работи се с предпазващ от щети държавен бюджет. Правителството ще е с допълнителни полезни приходи и намалени разходи. Постижимо е изплащане на държавните дългове.

 

Иван Митев – икономист