сряда, 15 март 2023 г.

Министерството на финансите подсигурява нови щети

 

Днес Министерството на финансите съобщи за държавни финансови трудности.

Актуален е въпросът: ако министърът на финансите със свои пари плаща щети от прилагания лош метод за държавни финанси, дали ще е с реално съгласие за запазване на държавната финансова грешка?

 

Накратко:                                                                      

Сега министерството на финансите подготвя за осъществяване на, с много голям дефект метод за държавни финанси. Грешката е със силно влияние за неустойчива покупателна способност на официалната валута. Местната проява на разпространената в света финансова грешка е водеща причина за сегашната инфлация.

Същината на неправилността е пренебрегване качествата на парите. Всеки е с щети.  Поради неправилността в държавното управление, колкото повече e икономическия растеж – толкова повече възникват щети. Все още политиците запазват допусканата слабост. Те са жертви на своето поведение.

За отлагане на икономически крах – с пари от заеми, държавната власт заплаща щети от управленския порок. Заради лошия метод за държавни финанси, правителството има сегашните дългове.

Добрата новина е откритието на разпространената в света грешка за осъществяване на, с много голям дефект метод за държавни финанси. Спасението на съвременната цивилизация е възможно. В съответната държава, прекратяването на финансовата грешка спира сегашната инфлация.

Защо със сегашното си поведение Министерството на финансите подсигурява нови щети за стопанството на Република България?

 

Иван Митев - икономист