събота, 30 януари 2016 г.

Мнение от дискусия 30. 1. 2016Мнение от дискусия при публикация „Португалия иска да сложи край на икономиите”:

Сегашната парична система е с белег на сгрешена, защото липсва успешна съпротива срещу вреда от нямане на пълна икономическа стойност на ползвани незлатни пари.

Правилна ще е тази парична система с незлатни пари, при която ще се прилага успешна съпротива срещу вреда от нямане на пълна икономическа стойност на ползвани незлатни пари.

Досега в света няма приложение на това полезно въздействие. Неговата полезност е изяснена, ако се прилагаше държавите нямаше да имат сегашни дългове.

Защо е необходима новост въведена успешна съпротива срещу вреда от нямане на пълна икономическа стойност на ползвани незлатни пари?

Ако не се прилага такава съпротива, то не е възможно успешно възпрепятстване спрямо регресивно влияние от ползвани незлатни пари. Доказателство: Досегашно развитие на катастрофални дългови кризи.

Резултатите от моите изследвания са публикувани. Възможна е тяхна преценка и приложение.

петък, 29 януари 2016 г.

Полезно е да се зачита

В тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, бр. 44, януари 2016 г. е налична публикация на г-н Димитър Радев, управител на БНБ на тема "ПРЕГЛЕДЪТ НА КАЧЕСТВОТО НА АКТИВИТЕ И СТРЕС ТЕСТЪТ НА БАНКОВАТА СИСТЕМА ПРЕЗ 2016 Г."

Полезно е да се зачита:

При запазване на сегашна ситуация на подведено правителство да работи в обстановка на сгрешена парична система и 100 прегледа да бъдат извършени на качеството на активите, които да бъдат последвани от стрес тест на цялата банкова система не е възможно спасение от развиващи се злини при кризи дългов рак.
Ако не се допускаше грешка за налична сгрешена парична система Република България нямаше да има сегашни дългове.

За спасение от актуални стопански проблеми е необходима подобрявана парична система.

Бележка: Кризата дългов рак е с установима щета проблемен дълг.

четвъртък, 21 януари 2016 г.

За налична държавна грешкаГлавните тези при участие (12. 1. 2016 г.) в „Часът на Милен Цветков”:
Единственият шанс да се спасим от икономическа криза е да се премахне причина, а (за актуалната криза) тя е конкретна държавна грешка. Тази грешка е с характеристика на 300 години световна държавна грешка, т. е. това което става в България е налично и в другите страни.
В 1716 г., когато по инициатива на Джон Лоу във Франция за първи път са внедрени незлатните пари е запазен наследен (от време със златни пари) начин на управление. Управлението на системата със златни пари е непригодно при система с незлатни пари, тъй като качествата на незлатните пари са различни от тези на златни пари.
По време на системата със златни пари парите са имали златно покритие, но след това (при системата с незлатни пари) парите нямат златно покритие. В момента всички Централни банки (ЦБ), включително българската ЦБ, прилагат незлатни пари.
Сега печатането на пари не е фатален проблем. Фаталният проблем е организационната структура за управление на парична система. Днес управлението на паричната система се осъществява от ЦБ, която се занимава с използване на положителните свойства на парите. Освен с положителни свойства, парите имат и отрицателно, регресивно давление. Няма в света орган (в която и да е държава), който да осъществява противопоставяне на това лошо влияние.
Наличната парична система с незлатни пари трябва да се развие. Тази система, която се ползва е непригодна за незлатни пари, защото трябва да се осъществява противодействие срещу регресивно влияние от пари. Качествата на парите са както качествата на слънцето. Както слънцето има положително и отрицателно влияние, и когато човек отиде на плаж ползва защита от слънце, така и спрямо парите е необходимо такова отношение.
ЦБ няма правомощия и не е нейна работа да ръководи противодействие спрямо регресивно влияние от пари.
Липсата на пълна икономическа стойност е отрицателно качество на сегашни пари. От това идва регресивно влияние от пари. Това е основната причина, която подсигурява за актуална стопанска криза.
В стопанството има процеси, които не зависят от това дали се ползват златни или незлатни пари, но има и процеси, които зависят дали парите са златни или незлатни. Когато си купуваме кафе, няма значение дали парите са златни или незлатни, но когато се управлява паричната система това е от значение. Тогава освен ЦБ, която се занимава с използване и прилагане на положителните качества на парите (и го прави много успешно), трябва да има специализиран орган, който да осъществява противодействието срещу регресивно влияние от пари. Именно липсата на този орган създава актуални трудности.
Осъществяването на противодействието е известно, публикувано и може да се приложи. Големият проблем е, че обществеността не знае за наличието на държавна грешка. Именно липсата на противодействието срещу лошотия от пари е проблем.
Информирал съм за грешката, но Министерството на финансите, когато прави бюджета не се съобразява с истината, която им казвам. Те правят бюджет, който колкото по-добре го изпълнят, толкова по-голям потенциал за криза се развива.
Ние се намираме в капан на незавършена реформа, който е заложен преди 300 години. Жертвите в този капан може да ги разделим в четири основни групи: министър-председател, министър на финансите, банките и техни клиенти и четвъртата група: всички останали участници в стопанския живот.
Сега министър-председателят, няма значение от коя държава, е с качества на премиер-камикадзе. Няма държава, при която министър-председателят (при условия на сегашната сгрешена парична система) да не е с това качество, защото той колкото по-добре работи, колкото повече сили влага за да подпомогне икономическият прогрес, толкова по-голям потенциал за криза се развива и се постигат по-лоши резултати.
Днес не можем да се спасим от криза, защото се запазва причината: сгрешената парична система. Казано на прост език, сега един министър-председател колкото повече лентички отреже за нови обекти, толкова по-голям потенциал за криза ще се развие и по-голям ще е неговия провал.
Написал съм книгата „Факторът за кризи дългов рак” за да може истината да е налична черно на бяло. Представеното може да се провери. Провалът на правителството е предвидим и той се потвърди. Това се случва, защото сгрешената парична система е с лошо влияние.

Пример: Водещата причина за кризата на ПФК ЦСКА е сгрешената парична система. Същото е за милиардите загуби при случилото се с „КТБ” АД.
Разликата от преди 5 тодини и сега е следната: Преди 5 години казвах, че кризата ще стане, а сега: кризата стана, примерно за тази при „КТБ” АД.

Това което зависи от мен го правя. Когато съм бил в Министерството на финансите съм чувал как казват „г-н Митев пак идва”.
Специалистите от Министерството на финансите са убедени, че са прави. Те робуват на коварните заблуди на Джон Лоу. Това, което е заложено в 1716 г. днес е актуално. Те вярват, че колкото по-добре работят да постигнат икономически растеж ще е за по-добро, но това не е вярно. Спрямо техните очаквания се получава обратен резултат, защото прилаганата парична система не е годна за устойчиво обществено развитие.
Министърът на финансите, независимо от коя държава е, колкото да е добре подготвен той не може да преодолее актуална криза, защото причината не е в негова компетентност.
Специфичните знания за разкриване на ставащите стопански процеси се изучава от специалността „Икономика на строителството”. Именно такива са моите знания. При тях е заложено как трябва да се строи правилно и потребността от здрави основи за съответен строеж. (б. а. в случая за строителството на парична система.)
Досега научните новости не са приемат. Когато някой започне да им прави преценка, то той съпоставя: от една страна Международния валутен фонд, Световната банка, ЦБ, правителства, научни институти и от друга Иван Митев и негови приятели. Кой е прав? Когато започнат за сравняват налична практика под влияние на колосалният капацитет на утвърдени институции и резултатите от мои изследвания се отказват да признаят разкритата истина.
Важното е да се направи експертиза на резултати в книгата „Факторът за кризи дълго рак”. Същото е предложено на Министерство на финансите и други държавни органи. Няма друг начин за спасение от актуални стопански кризи.

Иван Митев – икономист

За данъцитеКогато преценяме за данък е полезно да се зачита, че данъчното въздействие е продукт на недостатъчно развита пазарна икономика. Всеки данък потвърждава тази теза. Необходимо е време и (при условия на достатъчно развита пазарна икономика) данъци няма да има.
Държавите прилагат данъци, но, след достатъчно развитие на пазарната икономика ─ в същите тези страни няма да се ползват данъци.
Всяка достатъчно развита пазарна икономика ще осигурява средствата за държавния бюджет по изяснен пазарен път. Практиката доказва, че с развитие на човешката цивилизация ─ все повече държавни пазарни приходи заместват прилагани данъци.
В началото на 2016 г. с най-силно влияние за налични данъци е запазвана непълна базова организационна структура на управление на прилагана сгрешена парична система.

петък, 15 януари 2016 г.

За водещият причинител за криза дългов рак на ПФК ЦСКА СофияВ Уикипедия, накратко популярните факти са: ЦСКА (абревиатура от Централен спортен клуб на армията, изговаря се цѐ сѐ ка̀) е български футболен клуб от София. 31 пъти е шампион на България, носител е на 19 Купи на България и 4 Суперкупи. Двукратен полуфиналист за КЕШ, 1 път полуфиналист за КНК. Играе мачовете си на стадион „Българска армия“. Това е най-успешният български футболен отбор на всички времена. ЦСКА заема 60-то място, най-предно от българските представители, в класацията за най-добър отбор на Европа за 20-ти век на Международната федерация за футболна история и статистика.
Все още е с обществена неизясненост: Какво причини актуалната криза на ЦСКА?
За точен отговор на състоянието на ЦСКА е потребно разкриване същината на развиващата се криза. Съществуват задължения с трудно обслужване. Много проблемни дългове (с оприличим образ на крака на рак) хаотично се инфилтрират в живителни дейности. Някои от тях са предпоставка да се унищожи жизнена среда. „Дългов рак” е означение за с щета проблемен дълг.
Стопанските кризи са съществували, бушуват сега и ще се случват в бъдеще. Те винаги принасят лишения. Присъствието им не е задължително. То е доказателство за зависимост. „Криза дългов рак” е означение за с установима щета проблемен дълг. Същината на ставащото с ЦСКА е ескалиране на криза дългов рак. Ясно е, ЦСКА е жертва на специфични обстоятелства.
Главният причинител за лошотията при ПФК ЦСКА е определим, тъй като водещият фактор за съвременните кризи дългов рак е липса на успешна съпротива срещу регресивно влияние от нямане на пълна стойност на незлатни пари.

Пример: В еврозоната, с най-голяма сила фактор за кризи дългов рак е липса на успешна съпротива срещу вреда от евро. Това е първостепенният причинител на гръцката държавна криза дългов рак.
Ако не се допускаше тази грешка европейските държави нямаше да имат сегашни дългове.

По-конкретно, приоритетният причинител на кризата на ПФК ЦСКА е липса на успешна съпротива срещу регресивно влияние от нямане на пълна стойност на лева. Всяка импровизация за друга начална подбуда на лошотията при ЦСКА е неправилно представяне на нещо с първична роля за ескалирала криза дългов рак.
Ако някой съпътстващо е помогнал да се подсили влиянието на основният причинител на тази криза, то той е с роля на съпътстващ стимулант. Неговата отговорност е според налични правни норми.
Икономическата същност на ситуацията при ЦСКА е последица от влияние на налична сгрешена парична система. Реално обществеността е с напразни очаквания, че Централната банка (ЦБ) може да спаси при криза дългов рак. В действителност ЦБ не може да избави от тази слабост, тъй като фундаменталният причинител не е в нейна компетентност. При настоящите условия, ЦБ е без капацитет да противодействува успешно срещу ескалиране на кризи дългов рак.

Пример: Банковата криза дългов рак на „КТБ” АД.

Истината е, днес и най-висшите банкери не зачитат, че работят при погрешна парична система и това принася вреди за всеки участник в стопанския живот. Бедните са с намаляващ шанс да получат издръжка за оцеляване. Богатите са със смаляваща увереност за бъдеще. От еднаква подбуда, кризите дългов рак са в отделни страни в различно време.
Неотложна е реакция за справяне със страдание. Правилността за създаване на по-добри условия и за футболните клубове е успешна обществена съпротива срещу кризи дългов рак. Тя е необходимост. При употреба омаломощава висшият фактор за кризи дългов рак.

Иван Митев - икономист

2016 г., какво да се прави?Налична е книгата „ФАКТОРЪТ ЗА КРИЗИ ДЪЛГОВ РАК”, с представена водещата по влияние злина, която пречи за обществен просперитет.
Тази лошотия е въведена сгрешена парична система със силно регресивно влияние и принася правителствен провал и съпътстващи злини.
Представените в книгата резултати са на вниманието на държавни органи.
Досега правителството не знае за наличието на това зло, което подсигурява негов провал. Истината е, че злото е възможно преодолимо и при подобрена парична система ще се създадат условия за стопански просперитет.
Практиката доказа, че преди да се преустанови тази злина е потребно за се осъзнае същината на допусканата управленска грешка.
При запазване на държавната грешка, премиерът и ръководените от него министри колкото повече работят за подпомагане на икономически растеж, толкова по-силен потенциал за криза ще се развие и щетите ще са по-болезнени. Тази зависимост е налична, защото при съхраняване на сгрешената парична система, икономическият растеж е луксозна среда за развитие на регресивни процеси от незлатни пари.
Най-кратко ситуацията е следната: Спрямо паричната система със златни пари, паричната система с незлатни пари е по-полезна. Поради тази зависимост сега се прилага парична система с незлатни пари.
Актуален е въпросът "Кой е прекият управляващ орган на паричната система с незлатни пари?".
Верният отговор е "Сега прекият управляващ паричната система с незлатни пари е Централната банка (ЦБ)".
Знае се (ала не му се обръща внимание), че ЦБ не се занимава с противодействие срещу регресивното влияние от липса на пълна икономическа стойност на сегашни пари. Това е така, тъй като ЦБ няма (и не е нужно да има) такива правомощия.
Липсата на компетентност на ЦБ за противодействие срещу регресивното влияние от липса на пълна икономическа стойност на парите не дава възможност ЦБ да води успешна борба срещу ескалиране на дългови кризи и съпътстващи злини. (Пример: Кризата с „КТБ” АД.)
Това, което сега е потребно за да има устойчив стопански просперитет е съвместно с ЦБ да е наличен и специализиран ръководен орган за противодействие срещу регресивното влияние от липса на пълна икономическа стойност на парите. Очаквам в бъдеще този орган да се развие на ниво "Министерство за закрила от дългови кризи", но за тази реалност са необходими достатъчно време, обучени кадри и натрупан опит.
Сега необходимото е направа на експертиза на представените резултати в книгата "Факторът за кризи дългов рак", а именно за становище на признати експерти за потребна ли е целева закрила от регресивно влияние от липса на пълна икономическа стойност на незлатни пари?
Уверен съм, тази експертиза ще потвърди, че представеното в книгата "Факторът за кризи дългов рак" отразява истина за потребност от целева закрила от регресивно влияние от незлатни пари.

Иван Митев - икономист