петък, 15 януари 2016 г.

2016 г., какво да се прави?Налична е книгата „ФАКТОРЪТ ЗА КРИЗИ ДЪЛГОВ РАК”, с представена водещата по влияние злина, която пречи за обществен просперитет.
Тази лошотия е въведена сгрешена парична система със силно регресивно влияние и принася правителствен провал и съпътстващи злини.
Представените в книгата резултати са на вниманието на държавни органи.
Досега правителството не знае за наличието на това зло, което подсигурява негов провал. Истината е, че злото е възможно преодолимо и при подобрена парична система ще се създадат условия за стопански просперитет.
Практиката доказа, че преди да се преустанови тази злина е потребно за се осъзнае същината на допусканата управленска грешка.
При запазване на държавната грешка, премиерът и ръководените от него министри колкото повече работят за подпомагане на икономически растеж, толкова по-силен потенциал за криза ще се развие и щетите ще са по-болезнени. Тази зависимост е налична, защото при съхраняване на сгрешената парична система, икономическият растеж е луксозна среда за развитие на регресивни процеси от незлатни пари.
Най-кратко ситуацията е следната: Спрямо паричната система със златни пари, паричната система с незлатни пари е по-полезна. Поради тази зависимост сега се прилага парична система с незлатни пари.
Актуален е въпросът "Кой е прекият управляващ орган на паричната система с незлатни пари?".
Верният отговор е "Сега прекият управляващ паричната система с незлатни пари е Централната банка (ЦБ)".
Знае се (ала не му се обръща внимание), че ЦБ не се занимава с противодействие срещу регресивното влияние от липса на пълна икономическа стойност на сегашни пари. Това е така, тъй като ЦБ няма (и не е нужно да има) такива правомощия.
Липсата на компетентност на ЦБ за противодействие срещу регресивното влияние от липса на пълна икономическа стойност на парите не дава възможност ЦБ да води успешна борба срещу ескалиране на дългови кризи и съпътстващи злини. (Пример: Кризата с „КТБ” АД.)
Това, което сега е потребно за да има устойчив стопански просперитет е съвместно с ЦБ да е наличен и специализиран ръководен орган за противодействие срещу регресивното влияние от липса на пълна икономическа стойност на парите. Очаквам в бъдеще този орган да се развие на ниво "Министерство за закрила от дългови кризи", но за тази реалност са необходими достатъчно време, обучени кадри и натрупан опит.
Сега необходимото е направа на експертиза на представените резултати в книгата "Факторът за кризи дългов рак", а именно за становище на признати експерти за потребна ли е целева закрила от регресивно влияние от липса на пълна икономическа стойност на незлатни пари?
Уверен съм, тази експертиза ще потвърди, че представеното в книгата "Факторът за кризи дългов рак" отразява истина за потребност от целева закрила от регресивно влияние от незлатни пари.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар