четвъртък, 21 януари 2016 г.

За данъцитеКогато преценяме за данък е полезно да се зачита, че данъчното въздействие е продукт на недостатъчно развита пазарна икономика. Всеки данък потвърждава тази теза. Необходимо е време и (при условия на достатъчно развита пазарна икономика) данъци няма да има.
Държавите прилагат данъци, но, след достатъчно развитие на пазарната икономика ─ в същите тези страни няма да се ползват данъци.
Всяка достатъчно развита пазарна икономика ще осигурява средствата за държавния бюджет по изяснен пазарен път. Практиката доказва, че с развитие на човешката цивилизация ─ все повече държавни пазарни приходи заместват прилагани данъци.
В началото на 2016 г. с най-силно влияние за налични данъци е запазвана непълна базова организационна структура на управление на прилагана сгрешена парична система.

Няма коментари:

Публикуване на коментар