четвъртък, 14 януари 2016 г.

Разобличаване на 300 години световна държавна грешка12. 1. 2016 г., Нова телевизия, „Часът на Милен Цветков”:
При замяната на златни с незлатни пари е запазена старата, от време със златни пари основна организационна структура на управление на парична система.
Тази наследеност не е годна за полезно ползване на незлатни пари. Именно наличната негодност е водещата причина за злини при дългови кризи.
За благодатно държавно управление при стопанство с незлатни пари е необходимо подобрение на паричната система по начин, който да съответствува на качествата на ползвани пари.

Няма коментари:

Публикуване на коментар