вторник, 27 септември 2016 г.

Актуално за бюджета на Европейския съюзНа 27 септември 2016 г. в Брюксел се провежда конференция „Бюджет на ЕС, фокусиран върху резултатите“.

Кое не е обществено известно?

Днес Европейския съюз (ЕС) страда от прилагане на сгрешена европейска парична система и бюджетът на ЕС е със съпътстващи трудности. За временно спасение и плащане на вноски в бюджета на ЕС, европейските държави взимат нови дългове.
Истината е, че ако не се допускаше тази фатална грешка за налична европейска сгрешена парична система европейските държави нямаше да имат сегашни дългове.
При запазване на сгрешена европейска парична система в ЕС постоянно се развива потенциал за катастрофална криза. Това подсигурява провал на ЕС и съпътстващи болезнени злини.
Някои разчитат Европейската централна банка (ЕЦБ) да спаси ЕС от актуални злини. Това е невъзможно, защото водещата причина за сегашни трудности не е в компетентността ЕЦБ. В действителност сега ЕЦБ е със съдба на жертва и с подсигурен провал.
За спасение на ЕС е необходима подобрена европейска парична система.

събота, 24 септември 2016 г.

Защита на общополезна истинаПредставям на вниманието Ви дискусия с моя защита на общополезна истина, че за спасение от растяща опасност за катастрофална стопанска криза със съпътстващи болезнени злини е необходимо подобрение на парична система.

Събеседник: Ivan Mitev, за последен път ти казвам: Докато не се научиш да обясниш разбираемо това за ГРЕШКАТА, никой няма да търси ....поправяне на грешката !!!
Ivan Mitev: Същината на наличната грешка е изяснена и е обществено известно.
Какво неясно има:
Първото в света въвеждане на сега прилаганата парична система е през 1716 г. във Франция. Неин инициатор е Джон Лоу. Тази парична система се разпространява във всички държави и сега е повсеместна. Тези, които реално одобряват сега прилаганата парична система са на ниво одобряване на въведена от Джон Лоу парична система.

Злокобното на сега прилаганата парична система е, че същата е с наличие на фатална държавна грешка.
Всеки, който желае може да разбере същината на допусканата държавна грешка.
Съществен белег на тази грешка е, че управлението на сегашната парична система не е съобразено с качества на ползвани незлатни пари.

Не предлагам теория, а резултат от изследване за полезно държавно управление при стопанство с незлатни пари. Това е база да представям верни препоръки за полезно държавно управление.

Какво е изяснено?
Парите са два вида, златни пари или незлатни пари.
Златните пари са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности.
Незлатните пари са пари без обезпечение със злато и/или равносилни на него ценности.

Разделянето на парите на златни пари и на незлатни пари е на база съответна тяхна обезпеченост спрямо злато и/или равносилни на него ценности.
В единия случай (златните) парите са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности , а в другия (незлатните) не са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности.
Това е базово разграничение на пари. (В живота няма други освен златни и незлатни пари.) То е първично спрямо последващо разграничение между парична система със златни пари и парична система с незлатни пари.
Спрямо паричната система със златни пари, паричната система с незлатни пари е по-полезна. Това е обществено осъзнато и сега държавите ползват парична система с незлатни пари.
Досега паричната система с незлатни пари се прилага в незавършен вид.

Същината на грешката е:
Централната банка (ЦБ) е необходима за осъществяване на управление на парична система, както при употреба на златни пари, така и при незлатни пари.
Разликата между обстановката със златни пари и тази с незлатни пари е, че при златни пари ЦБ сама управлява паричната система, а при употреба на незлатни пари ЦБ не е достатъчна и е необходим и друг орган.
Различието между ЦБ и другият орган за управление на паричната система с незлатни пари е, че ЦБ се занимава с управление на положителни качества на незлатните пари, а другият орган трябва да е ангажиран с противодействие спрямо вредното влияние от главната слабост на незлатни пари "Нямане на пълна икономическа стойност".

Досега при употреба на незлатни пари липсва нужния специализиран ръководен орган за противодействие спрямо вредно влияние от главната слабост на незлатни пари "Нямане на пълна икономическа стойност". Днес това е водещата причина за актуални стопански кризи.

Пример: Ако не бе налична тази грешка държавите нямаше да имат сегашни дългове.

Досега обществеността не зачита истина, че наличната сгрешена парична система е водещият причинител на актуални стопански лошотии и за всеки, болезнените злини нарастват.
При условия на тази всекиму вредна грешка държавата е с подсигурен крах, тъй като правителството колкото по-добре работи да осигури обществен икономически растеж, толкова по-силен потенциал за кризи се развива и щетите са по-болезнени.

Мнозина очакват ЦБ да е спасител от актуални злини. Те са със заблуда. ЦБ не може да предотврати тези злини, защото причината не е в нейна компетентност.
При условия на сегашната сгрешена парична система, хората колкото по-добре работят да постигнат по-голям икономическият растеж, толкова по-силен потенциал за стопанска криза се развива. При запазване на сгрешената парична система злините ще нарастват.

За обществен просперитет е необходимо подобрение на парична система.
Допусканата фатална държавна грешка е поправима. Спасението е възможно.

Събеседник: Що ПРОПУСКАТЕ факта, че това ...НЕ СА С БЪЛГАРСКИ СОБСТВЕНИЦИ БАНКИ ?
ЩОТО ТЕ И ОТ СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ИМАТ КЛОНОВЕ У НАС....НО АКО СА ВЪВ ФРАНЦИЯ, ЩЕ ГИ ЗАТВОРЯТ ДИРЕКТНО, И ЩЕ ГИ ВКАРАТ В ЗАТВОРА, ЗАРАДИ НАЛАГАНИ непозволено високи лихви, и ПРАКТИКИ НА СЪБИРАНЕ НА ДЪЛГОВЕ ОТ КРЕДИТОРИ ???
Ivan Mitev: При сегашната ситуация с наличната държавна грешка собствеността на банките няма съществено значение.


Събеседник: В държава, където дори банките са подпрени с мафиотски закони, и насилнически действия... НЕ МОЖЕШ ДА ГОВОРИШ ЗА "ГРЕШКА", а за престъпни практики !
Ivan Mitev: Ясно е, продължаваш да коментираш съпътстващи последици, а не зачиташ причинителят.

Събеседник: Ivan Mitev: И кое казваш е първото ? Яйцето, или кокошката ? :(
Ivan Mitev: В случая говорим за стопанска ситуация, а тя е: наличната сгрешена парична система е водещият причинител за актуални кризи.
Другото е много по-маловажен причинител или съпътстваща последица.
Истината е, докато е наличен водещият причинител не е възможно успешно спасение от актуални стопански злини.

Събеседник: Ivan Mitev: Не можеш да говориш за "грешка", която е въведена УМИШЛЕНО, и я защитават корумпирани и бездушни алчни ....същества !!!
Ivan Mitev: Няма дори един факт, че тази грешка е умишлена.
Тя е допусната при въвеждане на прогресивност.
Също така няма и един факт, че тази грешка се защитава. Все още грешката е налична, защото е обществено неизвестна.

Събеседник: Дрън дрън..... "Грешката" е известна, и умишлено узаконена! Това ако разбереш...може и да откриеш начини за преодоляване на хиляди подобни ГРЕШКИ !!!
Ivan Mitev: Ваша воля как приемате истина.

Събеседник: Ivan Mitev: Явно САМО МИТЕВ чете и мисли.... непохватно! Явно само Митев не знае как са НАЛОЖЕНИ грешки и клопки, в името на анти-човешки програми!
лек ден МИСЛИТЕЛЮ !
Ivan Mitev: Имате достатъчно време за верни преценки.

Събеседник: Наличната "сгрешеност" ще остане ВЕЧНА, докато не се спрат наложилите я продажници, мафиоти и анти-хора !
Ivan Mitev: Прогресивността винаги побеждава.
Сега допусканата държавна грешка е обществено неизвестна. Необходимо е достатъчно време и тази грешка ще бъде заличена.

Събеседник: Ivan Mitev: ВАША ВОЛЯ ДА СТАВАТЕ ЗА СМЯХ НА МНОЗИНА !
Ivan Mitev: Смях за какво?
Нима за това, че направих изследване и първи в света открих допускана вековна световна грешка, която трябва да се прекрати за да се спаси света от сегашните огромни стопански злини?

Събеседник: Добре ще е при всяка ваша публикация...да си записвате хората, РАЗБРАЛИ величието на направеното САМО ОТ ВАС и за първи път в света ....откритие за ГРЕШКАТА !!!
Ivan Mitev: От мен не зависи как другите разбират ситуацията и как ще прекратят досегашни заблуди.
От мен зависи според моите сили и възможности да представям истина.

сряда, 21 септември 2016 г.

Г-н Марио Драги не зачита истина

Фактите доказват, Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) г-н Марио Драги не зачита истина, че наличната сгрешена европейска парична система е водеща причина за актуални кризи.
При условия на тази държавна грешка ЕЦБ е със съдба на жертва и с подсигуряван провал.

Известно е значението, когато съответна Централна банка (ЦБ) запазва, намалява или повишава основна лихва:

1) При намаляване на основна лихва на ЦБ се забавя развитие на потенциал за стопански кризи, но с уголемени бъдещи щети.

Пример: Преди години ЕЦБ намали основната лихва на евро. Поведението забави ескалация на криза при Република Гърция и при други държави, но за сметка на по-късни увеличени щети.

2) При завишаване на основна лихва на ЦБ се ускорява начало на катастрофална стопанска криза.

Пример: Поведението на Българска народна банка през 1996 г. и съответните последици в Република България.

Реално ЕЦБ може временно да помогне за забавяне на ескалация на кризи в Европа, но не може да спаси от тези стопански трудности, тъй като причината не е в нейна компетентност.

В действителност, при обстановка на наличната държавна грешка, ЕЦБ колкото по-добре работи да подсигурява икономически растеж, толкова по-силен потенциал за криза се развива и щетите ще са по-болезнени.

За да е възможен просперитет на Европейския съюз е необходимо подобрение на негова парична система.

понеделник, 19 септември 2016 г.

Сега Европейският съюз подсигурява своя провалСпециалистите отчитат заплаха Европейския съюз (ЕС) да се разпадне. Свидетели сме как лидерите на ЕС се опитат да сведат този риск до минимум и осъществят спасение.
Въпреки разрастващите се злободневни трудности обществеността не зачита водещата причина, която причинява европейски провал.
Полезно е да се знае истина.
Ръководството на ЕС се грижи за обществен интерес, ала запазва наличие на сгрешена парична система. При условия с допускана грешка за ползване на незавършена структура за управление на европейска парична система всеки ръководител в ЕС е със съдба на жертва и не може да е с благодатен успех.
Специалистите от ЕС са убедени, че вършат полезни неща. В действителност, те реално прилагат коварна вековна заблуда. Те вярват, че колкото по-добре работят да подпомогнат осъществяване на икономически растеж е за добро. Истината е, това не е постижимо. Спрямо очакванията на европейските ръководители се получава друг резултат – конкретни злини, защото въведената европейска парична система не е годна за устойчиво обществено развитие.
Днес продължаваме да живеем при сгрешена европейска парична система и угрозата за катастрофална стопанска криза нараства. При тази ситуация, колкото повече европейските ръководители работят за икономически растеж, толкова по-голям потенциал за европейска криза се развива и съпътстващите щети са по-болезнени.
Мнозина очакват Европейската централна банка (ЕЦБ) да е спасител от актуални беди. Те са със заблуда. ЕЦБ не може да предотврати сегашни актуални злини, защото водещият причинител на разрастващите се вреди не е в нейна компетентност.
Преди всичко друго, за европейски просперитет е необходимо подобрение на европейска парична система.
Кое е важно да се знае?
Парите са два вида, златни пари или незлатни пари. Златните пари са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности. Незлатните пари са пари без обезпечение със злато и/или равносилни на него ценности. Конкретно казано, главната слабост на еврото е "Нямане на пълна икономическа стойност".
Спрямо паричната система със златни пари, паричната система с незлатни пари е по-полезна. Това е осъзнато и европейската парична система с незлатно евро.
Къде е най-лошото при сегашна практика?
То е, паричната система с евро е с незавършена организационна структура за управление. Именно тази незавършеност принася болезнени последици.
ЕЦБ е необходима за управление на европейска парична система, но е недостатъчна. Необходим е и друг висш орган за управление на европейска парична система. Различието между ЕЦБ и другият висш орган е, че ЕЦБ управлява ползване на положителни качества на евро, а другият висш орган е с ангажимент спрямо регресивно влияние от главна слабост на евро.
Сега липсва сполучливо противодействие спрямо регресивно влияние от главна слабост на евро. Това е конкретен образ на водещия причинител за актуални стопански проблеми.
Пример: Ако не се допускаше тази фатална грешка европейските държави нямаше да имат сегашни дългове.
Факт е, наличната грешка в управлението на ЕС подсигурява провал за съответно правителство.
Спасението на Европейския съюз е възможно. Просперитетът е осъществим при подобрена парична система.

19.09.2016 г.                                                                  Иван Митев - икономист