събота, 24 септември 2016 г.

Защита на общополезна истинаПредставям на вниманието Ви дискусия с моя защита на общополезна истина, че за спасение от растяща опасност за катастрофална стопанска криза със съпътстващи болезнени злини е необходимо подобрение на парична система.

Събеседник: Ivan Mitev, за последен път ти казвам: Докато не се научиш да обясниш разбираемо това за ГРЕШКАТА, никой няма да търси ....поправяне на грешката !!!
Ivan Mitev: Същината на наличната грешка е изяснена и е обществено известно.
Какво неясно има:
Първото в света въвеждане на сега прилаганата парична система е през 1716 г. във Франция. Неин инициатор е Джон Лоу. Тази парична система се разпространява във всички държави и сега е повсеместна. Тези, които реално одобряват сега прилаганата парична система са на ниво одобряване на въведена от Джон Лоу парична система.

Злокобното на сега прилаганата парична система е, че същата е с наличие на фатална държавна грешка.
Всеки, който желае може да разбере същината на допусканата държавна грешка.
Съществен белег на тази грешка е, че управлението на сегашната парична система не е съобразено с качества на ползвани незлатни пари.

Не предлагам теория, а резултат от изследване за полезно държавно управление при стопанство с незлатни пари. Това е база да представям верни препоръки за полезно държавно управление.

Какво е изяснено?
Парите са два вида, златни пари или незлатни пари.
Златните пари са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности.
Незлатните пари са пари без обезпечение със злато и/или равносилни на него ценности.

Разделянето на парите на златни пари и на незлатни пари е на база съответна тяхна обезпеченост спрямо злато и/или равносилни на него ценности.
В единия случай (златните) парите са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности , а в другия (незлатните) не са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности.
Това е базово разграничение на пари. (В живота няма други освен златни и незлатни пари.) То е първично спрямо последващо разграничение между парична система със златни пари и парична система с незлатни пари.
Спрямо паричната система със златни пари, паричната система с незлатни пари е по-полезна. Това е обществено осъзнато и сега държавите ползват парична система с незлатни пари.
Досега паричната система с незлатни пари се прилага в незавършен вид.

Същината на грешката е:
Централната банка (ЦБ) е необходима за осъществяване на управление на парична система, както при употреба на златни пари, така и при незлатни пари.
Разликата между обстановката със златни пари и тази с незлатни пари е, че при златни пари ЦБ сама управлява паричната система, а при употреба на незлатни пари ЦБ не е достатъчна и е необходим и друг орган.
Различието между ЦБ и другият орган за управление на паричната система с незлатни пари е, че ЦБ се занимава с управление на положителни качества на незлатните пари, а другият орган трябва да е ангажиран с противодействие спрямо вредното влияние от главната слабост на незлатни пари "Нямане на пълна икономическа стойност".

Досега при употреба на незлатни пари липсва нужния специализиран ръководен орган за противодействие спрямо вредно влияние от главната слабост на незлатни пари "Нямане на пълна икономическа стойност". Днес това е водещата причина за актуални стопански кризи.

Пример: Ако не бе налична тази грешка държавите нямаше да имат сегашни дългове.

Досега обществеността не зачита истина, че наличната сгрешена парична система е водещият причинител на актуални стопански лошотии и за всеки, болезнените злини нарастват.
При условия на тази всекиму вредна грешка държавата е с подсигурен крах, тъй като правителството колкото по-добре работи да осигури обществен икономически растеж, толкова по-силен потенциал за кризи се развива и щетите са по-болезнени.

Мнозина очакват ЦБ да е спасител от актуални злини. Те са със заблуда. ЦБ не може да предотврати тези злини, защото причината не е в нейна компетентност.
При условия на сегашната сгрешена парична система, хората колкото по-добре работят да постигнат по-голям икономическият растеж, толкова по-силен потенциал за стопанска криза се развива. При запазване на сгрешената парична система злините ще нарастват.

За обществен просперитет е необходимо подобрение на парична система.
Допусканата фатална държавна грешка е поправима. Спасението е възможно.

Събеседник: Що ПРОПУСКАТЕ факта, че това ...НЕ СА С БЪЛГАРСКИ СОБСТВЕНИЦИ БАНКИ ?
ЩОТО ТЕ И ОТ СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ИМАТ КЛОНОВЕ У НАС....НО АКО СА ВЪВ ФРАНЦИЯ, ЩЕ ГИ ЗАТВОРЯТ ДИРЕКТНО, И ЩЕ ГИ ВКАРАТ В ЗАТВОРА, ЗАРАДИ НАЛАГАНИ непозволено високи лихви, и ПРАКТИКИ НА СЪБИРАНЕ НА ДЪЛГОВЕ ОТ КРЕДИТОРИ ???
Ivan Mitev: При сегашната ситуация с наличната държавна грешка собствеността на банките няма съществено значение.


Събеседник: В държава, където дори банките са подпрени с мафиотски закони, и насилнически действия... НЕ МОЖЕШ ДА ГОВОРИШ ЗА "ГРЕШКА", а за престъпни практики !
Ivan Mitev: Ясно е, продължаваш да коментираш съпътстващи последици, а не зачиташ причинителят.

Събеседник: Ivan Mitev: И кое казваш е първото ? Яйцето, или кокошката ? :(
Ivan Mitev: В случая говорим за стопанска ситуация, а тя е: наличната сгрешена парична система е водещият причинител за актуални кризи.
Другото е много по-маловажен причинител или съпътстваща последица.
Истината е, докато е наличен водещият причинител не е възможно успешно спасение от актуални стопански злини.

Събеседник: Ivan Mitev: Не можеш да говориш за "грешка", която е въведена УМИШЛЕНО, и я защитават корумпирани и бездушни алчни ....същества !!!
Ivan Mitev: Няма дори един факт, че тази грешка е умишлена.
Тя е допусната при въвеждане на прогресивност.
Също така няма и един факт, че тази грешка се защитава. Все още грешката е налична, защото е обществено неизвестна.

Събеседник: Дрън дрън..... "Грешката" е известна, и умишлено узаконена! Това ако разбереш...може и да откриеш начини за преодоляване на хиляди подобни ГРЕШКИ !!!
Ivan Mitev: Ваша воля как приемате истина.

Събеседник: Ivan Mitev: Явно САМО МИТЕВ чете и мисли.... непохватно! Явно само Митев не знае как са НАЛОЖЕНИ грешки и клопки, в името на анти-човешки програми!
лек ден МИСЛИТЕЛЮ !
Ivan Mitev: Имате достатъчно време за верни преценки.

Събеседник: Наличната "сгрешеност" ще остане ВЕЧНА, докато не се спрат наложилите я продажници, мафиоти и анти-хора !
Ivan Mitev: Прогресивността винаги побеждава.
Сега допусканата държавна грешка е обществено неизвестна. Необходимо е достатъчно време и тази грешка ще бъде заличена.

Събеседник: Ivan Mitev: ВАША ВОЛЯ ДА СТАВАТЕ ЗА СМЯХ НА МНОЗИНА !
Ivan Mitev: Смях за какво?
Нима за това, че направих изследване и първи в света открих допускана вековна световна грешка, която трябва да се прекрати за да се спаси света от сегашните огромни стопански злини?

Събеседник: Добре ще е при всяка ваша публикация...да си записвате хората, РАЗБРАЛИ величието на направеното САМО ОТ ВАС и за първи път в света ....откритие за ГРЕШКАТА !!!
Ivan Mitev: От мен не зависи как другите разбират ситуацията и как ще прекратят досегашни заблуди.
От мен зависи според моите сили и възможности да представям истина.

1 коментар:

 1. Събеседник:
  Не са глупости това което написа г-н Ivan Mitev. Повечето е напълно вярно. Според мен тази интитуция която да са занимава с лошите ефекти на незлатните пари няма да реши въпроса. Всъщност тази инстуция която вие предлагате г-н Митев, кой би я контролирал нея и тя би ли имала контрол над ЦБ?

  Според мен в дъното на проблема не е централната банка а политиците. Не знам защо много хора не възприемат ЦБ като част от политическата структура. Това което прави ЦБ е монетарна политика командвана пряко от политиците. Това е проблема ЦБ не трябва да е част от политическата структура. Верно пак може да има проблеми но когато политиците ги контролират.... безумията са... направо нямам думи.

  Добре е , че Ivan Mitev е отделил време да се занимава с проблема, такъв човек заслужава уважение. Повечето хора не знаят какво е централна банка и се интересуват само от биологичните си нужди.

  Ivan Mitev:
  1. Сега липсва институцията, която която да се занимава с вредното влияние от липса на пълна икономическа стойност на незлатни пари.
  Нейният статут е сходен с този на ЦБ, защото те заедно ще управляват паричната система.
  Различието между ЦБ и другият орган за управление на паричната система с незлатни пари е, че ЦБ се занимава с управление на положителни качества на незлатните пари, а другият орган трябва да е ангажиран с противодействие спрямо вредното влияние от главната слабост на незлатни пари "Нямане на пълна икономическа стойност".

  2. ЦБ не е част от политическата структура. ЦБ е орган за управление на парична система.
  При система със златни пари ЦБ е достатъчен орган за управление на парична система, ала при система с незлатни пари не е достатъчна, защото ЦБ не се занимава с противодействие спрямо вредното влияние от главната слабост на незлатни пари "Нямане на пълна икономическа стойност".
  Именно липсата на сегашно нямане на противодействие спрямо вредното влияние от главната слабост на незлатни пари "Нямане на пълна икономическа стойност" е водещата причина за актуални кризи.
  Ако имаше такова противодействие държавите нямаше да имат сегашни дългове.

  3. При сегашните условия със сгрешена парична система политиците са със съдба на жертви и са обречени на провал.
  Те не могат да се справят със спасение от актуални кризи, тъй като водещият причинител не е в тяхна пряка компетентност.
  За успешна политическа дейност е необходима подобрена парична система.

  4. Новото при мен е, че направих изследване за правилно устройство на парична система с незлатни пари и в резултат на този труд първи в света открих сега допусканата фатална държавна грешка.

  ОтговорИзтриване