вторник, 27 септември 2016 г.

Актуално за бюджета на Европейския съюзНа 27 септември 2016 г. в Брюксел се провежда конференция „Бюджет на ЕС, фокусиран върху резултатите“.

Кое не е обществено известно?

Днес Европейския съюз (ЕС) страда от прилагане на сгрешена европейска парична система и бюджетът на ЕС е със съпътстващи трудности. За временно спасение и плащане на вноски в бюджета на ЕС, европейските държави взимат нови дългове.
Истината е, че ако не се допускаше тази фатална грешка за налична европейска сгрешена парична система европейските държави нямаше да имат сегашни дългове.
При запазване на сгрешена европейска парична система в ЕС постоянно се развива потенциал за катастрофална криза. Това подсигурява провал на ЕС и съпътстващи болезнени злини.
Някои разчитат Европейската централна банка (ЕЦБ) да спаси ЕС от актуални злини. Това е невъзможно, защото водещата причина за сегашни трудности не е в компетентността ЕЦБ. В действителност сега ЕЦБ е със съдба на жертва и с подсигурен провал.
За спасение на ЕС е необходима подобрена европейска парична система.

Няма коментари:

Публикуване на коментар