четвъртък, 6 октомври 2016 г.

За предстоящите избориЗапочна кампанията за избор на Президент на Република България.
Днес малко специалисти зачитат истина, че сега Правителството работи при условия на сгрешена парична система и е със съдба на жертва и подсигурен провал.
За да спаси държавността, най-важната задача на Президента и неговия екип е да предизвика обществено обсъждане на експертна оценка „Каква парична система да се прилага?“.
Някои политици разчитат Централната банка да спаси държавата от актуални злини. Това е невъзможно, защото водещата причина за сегашни трудности не е в обхвата на компетентността на Централна банка.
Няма факт, че държавните органи се съобразяват с истина как всички страдаме от сгрешена парична система.
Фактът, сгрешената парична система е световна държавна грешка не е основание за нейно запазване в Република България.
Без съобразяване с истина е невъзможен обществен просперитет.
Подобряването на сегашната сгрешена парична система е възможно и това е вярна водеща задача за президентския екип.

Няма коментари:

Публикуване на коментар