понеделник, 31 октомври 2016 г.

С проекта за Бюджет 2017 г. правителството е със съдба на жертва и подсигуряван провалДнес Министерският съвет одобри законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г.
Свидетели сме на решение, с което Министерският съвет реално приема наличието на сгрешена парична система и подсигурява съдбата си на жертва.
Какво е обществено неизвестно?
Министерският съвет е с подсигуряван провал, тъй като функционира при незавършена реформа за употреба на незлатни пари. Това е действително поведение срещу собствени и обществени интереси.
При запазване на сегашната сгрешена парична система Премиерът е обречен на фиаско, защото при условия на тази държавна грешка неговата работа за подпомагане на икономически растеж увеличава потенциалът за болезнени стопански кризи и по-жестоки злини.
По един или друг начин, досега Министерството на финансите подвежда министрите да не зачитат при каква парична система живеят. В действителност и при постигане на 100 % от заложените в Бюджет 2017 г. цели, съществуващото деградиращо въздействие от въведената сгрешена парична система обрича държавата на разруха.
Полезно е обществено осъзнаване, че сгрешената парична система е водещ причинител за актуални стопански кризи. При създадените условия всички, включително министрите са със съдба на жертви. Истината е – правителството, колкото повече работи за да се постигне обществен икономически растеж, толкова по-силен потенциал за кризи се развива със съпътстващи вреди.
Мнозина очакват Централната банка да е спасител от съвременни злини. Те са със заблуда. Централната банка не може да предотврати актуални злини, защото причината не е в нейна компетентност.
Преди всичко друго, за постигане на обществен просперитет е необходима подобрена парична система.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар