неделя, 5 ноември 2017 г.

Венецуела е поразена от световната грешкаНа 2 ноември 2017 г. Президентът на Боливарска Република Венецуела Николас Мадуро обяви, че правителството няма възможност за изплаща своя дълг.
Какво е известно?
Факт е, през 2016 г. брутният вътрешен продукт на Венецуела намалява и инфлацията е повече от 250%. Днес държавата е с разрастваща катастрофална криза със съответните последици.
Какво обществеността не знае?
Неизвестното е наличието във Венецуела на местната проява на разпространената в света грешка в паричната система. Същината на допусканата грешка във Венецуела е, че валутата на страната (боливарът) се прилага без официална защита срещу нейната главна слабост. Грешката е водещият причинител за венецуелската стопанска криза. Ако не бе налична грешката в паричната система, Венецуела нямаше да има сегашния дълг.
Защо създадената ситуация е с глобално значение?
Опасността за дефолт на Венецуела засяга всяка държава, защото се увеличава вероятността и всяка друга държава да не може да си плаща задълженията. Все още другите правителства временно отлагат подобен проблем чрез взимане на нови заеми. Този подход е с ограничен ефект и с възможни завишени бъдещи щети.
Ставащото във Венецуела е повод да се обърне най-сериозно внимание на истината, че светът е с масово разпространена грешка в паричната система. Същата принася на хората много болезнени страдания.
За държавата съществуват две възможности:
1. Запазване на грешката в паричната система. Тогава е с нарастващи щети.
2. Прилагане на подобрена парична система. При новите условия е с подсигурен социален просперитет.
Сега Венецуела е поразена от световната грешка.
За Венецуела и за всяка друга държава спасението от актуалните злини е осъществимо с въвеждането на подобрената парична система.

Иван Митев – икономист