сряда, 22 март 2017 г.

Избори при коварна държавна грешкаС указ №59 от 24.01.2017 г. на президента г-н Румен Радев, в Република България са насрочени избори за Народно събрание (Обн., ДВ, бр.9 от 26.01.2017 г.).
Все още обществеността не знае, че изборите на 26 март 2017 г. се провеждат при коварна държавна грешка. В обстановката всички, в т. ч. политиците са със съдба на жертви. Депутатите са с подсигуряван неуспех, защото техните усилия за социален просперитет водят към разруха. Условията поразяват правителството, тъй като министрите, колкото повече работят за икономически ръст, толкова по-силен потенциал за кризи се развива и щетите са по-болезнени.

Същественото в ситуацията е:
1) Уточнено е, златните пари са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности.
Незлатните пари са без обезпечение със злато и/или равносилни на него ценности.
2) В света, неправилното държавно прилагане на незлатните пари е създадено през 1716 г. То не е съобразено с ползваните пари.
Грешката е липсата на официално противодействие към вредност от нямане на пълна икономическа стойност на незлатните пари. Тя е коварна, понеже в началото на стопанския цикъл без затруднения се постига растеж, ала в същото време трудно забележимо започва зараждане и последващо бушуване на много кризи със съпътстващи злини.
Злокобната практика е допусната в Република България. Дори при демокрация, тя е водещият причинител за провалът на премиера.
3) Правилното държавно прилагане на незлатните пари е съобразено с употребяваните пари. Подобрението е осъществяването на официално противодействие към вредност от нямане на пълна икономическа стойност на незлатните пари.
Същото не е внедрено. При въвеждане се прекратяват процесите за възникване на днешните най-големи злини.

Пример: Ако имаше правилното държавно прилагане на парите, Република България щеше да е без сегашните дългове.

Главното за спасение от зло е зачитането на знания за строителството на паричната система с незлатни пари. Факт е, досега държавната власт не си служи с такава мъдрост. Липсва компетентен орган, който да е с ангажимент за завършено правилно държавно прилагане на парите. (Дейността не е в пълномощията на Централната банка.)
Представям заключения от (за първи път в света) направено изследване за полезно държавно управление при система с незлатни пари. Изводите помагат за сполучливо разрешаване на кардинален проблем на съвременната цивилизация.
Вариантите са:
1) Независимо от пропорционални, мажоритарни или други избори, при продължаване на коварната държавна грешка – загубите се уголемяват.
2) При правилното държавно прилагане на парите – подсигурява се солиден обществен просперитет.

Устойчивото развитие е възможно само при правилно държавно прилагане на парите.
Държавното прилагане на парите е с отношение към експертно мнение. За стабилен успех е нужно да се разполага с вярна преценка на вещо лице.
Все още (без да обявяват кой признават) авторитетните специалисти не зачитат необходимостта за правилното държавно прилагане на парите. Тяхното поведение подвежда министър-председателят и лошата практика се запазва.
Обществеността трябва да знае кое мнение за държавно прилагане на парите се ползва, в резултат на което (1) хората понасят болезнени злини или (2) са създадени условия за устойчиво развитие.
Днес държавното управление е последовател на (от началото на XVIII-и век) невярно гледище за държавно прилагане на парите и вредите се увеличават.
Докога всички, включително правителството ще страдаме от коварната държавна грешка?

Иван Митев – икономист