събота, 30 юли 2022 г.

Илюзията на политиците

По време на последното заседание на 47-ото Народно събрание водещи политици представиха свои декларации. Общото при техните изяви е, че политиците реално изразиха политическа илюзия за възможен устойчив политически успех.

Такъв политически успех е невъзможен. Сега всеки партиен ръководител работи в обстановка на емитиране на пари без необходима защита за запазване на тяхната покупателна способност. Това е условие за подсигуряван техен политически провал.

Нямането на необходима защита за запазване на покупателната способност на парите е съществената причина за сегашната инфлация.

Съответната държавна власт има две възможности:

Първа: Запазването на злокобния метод за емитиране на пари без необходима защита за запазване на тяхната покупателна способност сътворява нови щети.

Поради лошото влияние от методът за емитиране на пари без необходима защита за запазване на тяхната покупателна способност, колкото повече правителството работи за икономическо развитие – толкова по-много са щетите.

За отлагане на стопанска криза, правителството взима заеми за да плати щети от много лошите качества на прилагания метод за емитиране на пари. Заради неправилността, правителството е със сегашните дългове.

Министър-председателят е с подсигуряван политически провал. При достатъчно време, ползите от работата на правителството са много по-малко от щетите от лошото влияние от сега допусканата злокобна държавна грешка и политическия провал на премиера се осъществява.

Втора: Прилагането на метод за емитиране на пари с необходима защита за запазване на тяхната покупателна способност е условие за устойчиво държавно развитие. Ако се ползваше този метод за емитиране на пари, държавите нямаше да имат сегашните дългове.

 

За възможен устойчив успех е необходимо съответния политик да работи за активно противодействие срещу инфлация.

Възможното необходимо активно противодействие срещу инфлация се осъществява чрез усъвършенствуване на държавното управление с необходима защита за запазване на покупателната способност на парите.

 

Също, осъществяването на такъв подход ще допринесе за спасение на съвременната цивилизация от предстоящ глобален стопански колапс от лошото влияние от държавната неправилност при емитиране на пари. Този подход е успешно изпълним, защото вече е разкрит злокобен елемент в сегашния процес на емитиране на пари. Изяснена е същината на допусканата държавна парична грешка. Необходимото подобрение при емитиране на пари осигурява прекратяване на създаващата щети за всеки държавна грешка.

 

Иван Митев - икономист