неделя, 5 ноември 2017 г.

Венецуела е поразена от световната грешкаНа 2 ноември 2017 г. Президентът на Боливарска Република Венецуела Николас Мадуро обяви, че правителството няма възможност за изплаща своя дълг.
Какво е известно?
Факт е, през 2016 г. брутният вътрешен продукт на Венецуела намалява и инфлацията е повече от 250%. Днес държавата е с разрастваща катастрофална криза със съответните последици.
Какво обществеността не знае?
Неизвестното е наличието във Венецуела на местната проява на разпространената в света грешка в паричната система. Същината на допусканата грешка във Венецуела е, че валутата на страната (боливарът) се прилага без официална защита срещу нейната главна слабост. Грешката е водещият причинител за венецуелската стопанска криза. Ако не бе налична грешката в паричната система, Венецуела нямаше да има сегашния дълг.
Защо създадената ситуация е с глобално значение?
Опасността за дефолт на Венецуела засяга всяка държава, защото се увеличава вероятността и всяка друга държава да не може да си плаща задълженията. Все още другите правителства временно отлагат подобен проблем чрез взимане на нови заеми. Този подход е с ограничен ефект и с възможни завишени бъдещи щети.
Ставащото във Венецуела е повод да се обърне най-сериозно внимание на истината, че светът е с масово разпространена грешка в паричната система. Същата принася на хората много болезнени страдания.
За държавата съществуват две възможности:
1. Запазване на грешката в паричната система. Тогава е с нарастващи щети.
2. Прилагане на подобрена парична система. При новите условия е с подсигурен социален просперитет.
Сега Венецуела е поразена от световната грешка.
За Венецуела и за всяка друга държава спасението от актуалните злини е осъществимо с въвеждането на подобрената парична система.

Иван Митев – икономистпетък, 27 октомври 2017 г.

Книгата "Световната грешка"Госпожи и господа,

Изследвам важно обстоятелство за обществения икономически растеж. Резултатите за него са публикувани. Предлагам подобрение на паричната система, а промяната помага за националния просперитет.
Получих благодарности. Все още властта пренебрегва усъвършенстването на паричната система. Забавянето нанася големи щети.

Как се създава актуалната злина?

Централната банка смени обезпечени със злато с необезпечени със злато пари. Тази замяна е недостатъчна. Няма официална защита срещу вредното влияние от липсата на пълна стойност на незлатните пари. Причиняват се трудности. Реални са щетите от проблемните дългове. Съответните хора са потърпевши, когато дълговата криза унищожава жизнената среда.
При незавършена парична реформа министър-председателят, министърът на финансите и банките са в голямо затруднение. Специалистите са загрижени. Правителството работи за спасение от разруха. Международният валутен фонд е без становище за прилагане на грешна парична система.

Книгата „Световната грешка“ разкрива как разпространеният в света прототип на паричната система осигурява наличие на дългови кризи.

Добрата новина е, че след прекратяване на местната проява на световната грешка – конкретната държава получава възможност за устойчиво развитие. 

                                                                             С уважение: Иван Митев.

Тук е предложен аудио вариант на книгата "Световната грешка".


сряда, 22 март 2017 г.

Избори при коварна държавна грешкаС указ №59 от 24.01.2017 г. на президента г-н Румен Радев, в Република България са насрочени избори за Народно събрание (Обн., ДВ, бр.9 от 26.01.2017 г.).
Все още обществеността не знае, че изборите на 26 март 2017 г. се провеждат при коварна държавна грешка. В обстановката всички, в т. ч. политиците са със съдба на жертви. Депутатите са с подсигуряван неуспех, защото техните усилия за социален просперитет водят към разруха. Условията поразяват правителството, тъй като министрите, колкото повече работят за икономически ръст, толкова по-силен потенциал за кризи се развива и щетите са по-болезнени.

Същественото в ситуацията е:
1) Уточнено е, златните пари са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности.
Незлатните пари са без обезпечение със злато и/или равносилни на него ценности.
2) В света, неправилното държавно прилагане на незлатните пари е създадено през 1716 г. То не е съобразено с ползваните пари.
Грешката е липсата на официално противодействие към вредност от нямане на пълна икономическа стойност на незлатните пари. Тя е коварна, понеже в началото на стопанския цикъл без затруднения се постига растеж, ала в същото време трудно забележимо започва зараждане и последващо бушуване на много кризи със съпътстващи злини.
Злокобната практика е допусната в Република България. Дори при демокрация, тя е водещият причинител за провалът на премиера.
3) Правилното държавно прилагане на незлатните пари е съобразено с употребяваните пари. Подобрението е осъществяването на официално противодействие към вредност от нямане на пълна икономическа стойност на незлатните пари.
Същото не е внедрено. При въвеждане се прекратяват процесите за възникване на днешните най-големи злини.

Пример: Ако имаше правилното държавно прилагане на парите, Република България щеше да е без сегашните дългове.

Главното за спасение от зло е зачитането на знания за строителството на паричната система с незлатни пари. Факт е, досега държавната власт не си служи с такава мъдрост. Липсва компетентен орган, който да е с ангажимент за завършено правилно държавно прилагане на парите. (Дейността не е в пълномощията на Централната банка.)
Представям заключения от (за първи път в света) направено изследване за полезно държавно управление при система с незлатни пари. Изводите помагат за сполучливо разрешаване на кардинален проблем на съвременната цивилизация.
Вариантите са:
1) Независимо от пропорционални, мажоритарни или други избори, при продължаване на коварната държавна грешка – загубите се уголемяват.
2) При правилното държавно прилагане на парите – подсигурява се солиден обществен просперитет.

Устойчивото развитие е възможно само при правилно държавно прилагане на парите.
Държавното прилагане на парите е с отношение към експертно мнение. За стабилен успех е нужно да се разполага с вярна преценка на вещо лице.
Все още (без да обявяват кой признават) авторитетните специалисти не зачитат необходимостта за правилното държавно прилагане на парите. Тяхното поведение подвежда министър-председателят и лошата практика се запазва.
Обществеността трябва да знае кое мнение за държавно прилагане на парите се ползва, в резултат на което (1) хората понасят болезнени злини или (2) са създадени условия за устойчиво развитие.
Днес държавното управление е последовател на (от началото на XVIII-и век) невярно гледище за държавно прилагане на парите и вредите се увеличават.
Докога всички, включително правителството ще страдаме от коварната държавна грешка?

Иван Митев – икономист

сряда, 1 февруари 2017 г.

Всички страдаме от най-вредната политическа грешкаИкономистът от Стара Загора г-н Иван Митев е с изследване за полезно държавно управление при стопанство с незлатни пари. Предлагаме негови отговори на актуални въпроси.

Въпрос: Г-н Иван Митев, авторитетни политици признаха за (тях) неизвестна причина, заради която не могат да прекратят злободневни трудности. Коя е тази причина?
Иван Митев: Все още причината е обществено неизвестна. Сега всички страдаме от най-вредната политическа грешка да не се зачита, че сегашното неправилно управление на паричната система е с много лошо влияние по отношение устойчивото развитие.

Въпрос: Как правите този извод?
Иван Митев: Прилагам знания. Златните пари са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности. Незлатните пари са пари без обезпечение със злато и/или равносилни на него ценности. „Нямането на пълна икономическа стойност“ е главната слабост на незлатните пари. Факт е, парите са златни пари и незлатни пари. Паричните системи са парична система със златни пари и парична система с незлатни пари. Спрямо паричната система със златни пари, паричната система с незлатни пари е по-полезна. Установено е, паричната система с незлатни пари е с две базови възможности.

Въпрос: По-конкретно за паричната система с незлатни пари?
Иван Митев: Сега се прилага парична система с незлатни пари с нейно неправилно управление. В света, по инициатива на Джон Лоу за първи път този прототип парична система с незлатни пари е въведен през 1716 г. Днес се прилага във всички страни. Същият не е съобразен с качествата на ползваните пари. Допусната е значима структурна незавършеност – липсва противодействие към вредност от главната слабост на незлатните пари. Този световно разпространен модел парична система е водещият причинител за актуални злини.

Въпрос: В популярно телевизионно предаване Вие представихте изненадваща прогноза, че сгрешеното управление на паричната система ще провали правителството на ГЕРБ и неговите партньори. Тази Ваша прогноза се сбъдна. Нима политиците не осъзнават вредата от грешното управление на паричната система?
Иван Митев: В сегашната обстановка, независимо от начинът на избирането им, техните идеи, програми, коалиционното партньорство и другото политиците са със съдба на жертви и мъчително страдат. С политическата грешка Министър-председателят е с подсигуряван крах, защото министрите колкото по-добре работят за икономически растеж, толкова по-силен потенциал за множество стопански кризи възниква и щетите са по-болезнени. Слабостта при правителството на ГЕРБ бе реално запазване на неправилно управление на паричната система. Наново се доказа, сигурният прийом за провал на Премиер е чрез неправилно управление на паричната система.

Въпрос: Правителството влага много сили за икономически растеж. Това верен подход ли е?
Иван Митев: Икономическият растеж е полезен, ала при прилаганото неправилно управление на паричната система, независимо от постигнат икономически ръст хората са със съдба на жертви и понасят болезнени щети. Правителството е с обществена отговорност за ефективна държавност. Реално последния протестен вот при избори бе неосъзнато масовото недоволство за лошите последици от сгрешеното управление на паричната система.

Въпрос: Обществеността в България и по света разчита на Централната банка (ЦБ) и Международния валутен фонд (МВФ) за спасение от сегашни трудности. Ще получи ли помощ?
Иван Митев: При сбърканото управление на паричната система не е достижима сполучлива защита от актуални злини. Някои очакват ЦБ и/или МВФ да спасят държавата. Те са със заблуда. ЦБ и МВФ са без такъв успех, тъй като нямат нужната компетентност. При съхранено погрешно управление на паричната система, чрез административни подходи (например, малка основна лихва на ЦБ) е възможно забавяне на катастрофална криза, ала с бъдещи завишени загуби.
Разобличаваната практика нанася тежки страдания за народът и правителството, Европейската комисия, Банките, МВФ, застрахователните дружества и другите институции. При запазване на сгрешеността, който и каквото да направи е невъзможно устойчиво развитие.

Въпрос: Коя е другата възможност за паричната система с незлатни пари?
Иван Митев: Възможно е правилно управление на паричната система с незлатни пари. Същото е съобразено с качествата на ползваните пари. Подобрението е реализиране на противодействие към вредност от главната слабост на незлатните пари. Предимството се преценя от ситуациятапри правилно управление на паричната система, съответната държава нямаше да има сегашни дългове.

Въпрос: Г-н Иван Митев, какво да очакваме?
Иван Митев: Ако пожелае, всеки може да е със знания за лошото влияние на главната слабост на незлатните пари. Фундаментът за устойчиво развитие е какво (неправилно или правилно) управление на паричната система се прилага. При продължаване на неправилното управление на паричната система – щетите се уголемяват. Осъществимо е избавление от световни злини. За държавен просперитет е необходимо правилно управление на паричната система.

Интервюто е от публикация в НОВИНАmА.bg.