четвъртък, 26 ноември 2015 г.

Злокобно подценяванеДнес 26 ноември 2015 г. подуправителят на Българска народна банка (БНБ) и ръководил на управление „Емисионно“ г-н Калин Христов представи новата разменна монета с номинална стойност 2 лева, емисия 2015 г., която влиза в обращение от 7 декември 2015 г.
БНБ пуска в обращение нова разменна монета при продължаваща фатална слабост да не зачита качества на ползвани пари.
Наличното лекомислено отношение към парите подсигурява катастрофална последица за развитие на потенциал за жестоки стопански кризи.

Пример: Кризата на "КТБ" АД.

Поведението на БНБ подвежда правителството да работи в обстановка на сгрешена парична система и да е с подсигурен провал. Ако не бе налична тази грешка, държавата нямаше да има сегашни дългове.
Мнозина очакват Централната банка да е спасител от актуални злини. Те са със заблуда. Централната банка не може да предотврати тази лошотия, защото причината не е в нейна компетентност.
За стопанско спасение е потребна подобрявана парична система.

Ситуация на реално подведена Европейска комисияПри запазване на сегашна ситуация на реално подведена Европейска комисия да работи в обстановка на сгрешена парична система бюджетът е със силно прокризисно влияние и не е възможно спасение от уголемяващи се злини при кризи дългов рак.
Ако не се допускаше тази съдбовна грешка европейските държави нямаше да имат сегашни дългове.
При условия на тази всекиму вредна грешка държавата е с подсигурен крах, тъй като правителството колкото по-добре работи да осигури обществено икономическо развитие, толкова по-силен потенциал за кризи се развива.
При запазване на сегашната сгрешена европейска парична система и десет трилиона евро да се вложат за европейски програми не е възможно спасение от развиваща се лошотия.
Мнозина очакват Европейската централна банка (ЕЦБ) да е спасител от актуални злини. Те са със заблуда. ЕЦБ не може да предотврати тези злини, защото причината не е в нейна компетентност.
За спасение от актуални стопански проблеми е необходима подобрявана европейска парична система.

Бележка: Кризата дългов рак е с установима щета проблемен дълг.

За Фискалния съветНа 25. 11. 2015 г. на пленарно заседание Народното събрание на Република България избра председател и членове на Фискалния съвет.

Полезно е да се знае:
При запазване на сегашна ситуация на подведено правителство да работи в обстановка на сгрешена парична система и 100 фискални съвета да се въведат не е възможно спасение от развиващи се злини при кризи дългов рак.
Ако не се допускаше тази държавна грешка Република България нямаше да има сегашни дългове.
За спасение от актуални стопански проблеми е необходима подобрена парична система.

Бележка: Кризата дългов рак е с установима щета проблемен дълг.

сряда, 25 ноември 2015 г.

Актуално за Световната банкаНа страницата си във facebook г-н Тони Томпсън публикува: „Екип на Световната банка (СБ) представи днес част от препоръките за подобряване на индикаторите на България в класацията Doing Business. Докладът беше представен на заседанието на междуведомствената работна група за административните процедури под председателството на вицепремиера Румяна Бъчварова. Радвам се, че нашият доклад беше публикуван на правителствения портал за обществени консултации …”

Какво е полезно да се знае за сегашната работа на СБ?

Все още, СБ е подведена и не зачита наличие на сгрешена парична система.
Допускането на тази кардинална грешка не позволява пълноценни препоръки.
Сега държавите понасят злокобно влияние от сгрешена парична система. В условия на тази държавна грешка участниците в стопански живот са жертви и колкото повече работят да изпълняват препоръки на СБ, толкова по-голям потенциал за кризи дългов рак се развива и щетите са по-болезнени.
Истината е, ако не се допускаше съществената грешка, държавата нямаше да има сегашни дългове.
Мнозина очакват СБ да е спасител от актуални злини. Те са със заблуда. СБ не може да предотврати тази лошотия, защото причината не е в нейна компетентност.

За уточнение:
Кризата дългов рак е с установима щета проблемен дълг.

събота, 21 ноември 2015 г.

Г-н Марио Драги не зачита причината за актуални кризиРъководителят на Европейската централна банка (ЕЦБ) г-н Марио Драги заяви, че ЕЦБ е готова дадейства бързо, за да повиши изключително ниската инфлация в еврозоната.
Това е нов факт, че президентът на ЕЦБ г-н Марио Драги не зачита, че причината за актуални кризи е сгрешена европейска парична система.
Днес ЕЦБ е със съдба на жертва и е обречена на провал.
Сегашното значение, когато съответна Централна банка запазва, намалява или завишава основна лихва е известно:

1) При намаляване на основна лихва се забавя развитие на кризи дългов рак, но с уголемен техен потенциал и увеличени щети.

Пример: ЕЦБ намали основната лихва на евро. Поведението забави ескалиране на държавна криза дългов рак на Република Гърция, но за сметка на по-късни увеличени щети.

2) При завишаване на основна лихва се ускорява ескалиране на кризи дългов рак.

Реално ЕЦБ може временно да помогне за забавяне на ескалация на кризи, но не може да спаси от тези стопански трудности, тъй като причината не е в нейна компетентност.
В действителност, при обстановка на наличната държавна грешка, ЕЦБ колкото по-добре работи да подсигурява икономически растеж, толкова по-силен потенцил за криза се развива и щетите ще са по-болезнени.

За уточнение:
Кризата дългов рак е с установима щета проблемен дълг.