петък, 20 ноември 2015 г.

Със сегашен подход БСП не може да постигне успехБСП отново изрази отношение за неравенствата и бедността, които засягат пряко живота на повече от половината българи.
Все още БСП не зачита, че сегашните стопански проблеми са при подведено правителство да прилага сгрешена парична система. При условия на тази всекиму вредна държавна грешка правителството е с подсигурено фиаско, тъй като колкото по-добре работи да осигури обществено икономическо развитие, толкова по-силен потенциал за кризи се развива.

Пример: Ако не се допускаше тази слабост, държавата нямаше да има сегашни дългове.

БСП реално е с мълчаливо съгласие за наличие на тази държавна грешка и запазва кардинално условие за подсигурен провал на правителство.
Мнозина очакват Централната банка да е спасител от съвременни злини. Те са със заблуда. Централната банка не може да предотврати актуални злини, защото причината не е в нейна компетентност.

Пример: Кризата на „КТБ” АД.

С противопоставяне спрямо свои и обществени интереси БСП не може да постигне успех. БСП колкото по-пълно осъществи сегашните свои желания, толкова по-силен потенциал за кризи ще се развие.
Истината е, за обществен просперитет е необходима подобрявана парична система.

Няма коментари:

Публикуване на коментар