петък, 6 ноември 2015 г.

Българска политическа реалност 5. 11. 2015 г.Все още политиците не зачитат, че са подведени и са жертви на лошо влияние от сгрешена парична система.
Важният въпрос е: "Защо Министерството на финансите не се съобразява с тази действителност, която води към катастрофални кризи?".
В условия на тази държавна грешка политиците колкото повече работят да постигнат обществен икономически растеж, толкова по-силен потенциал за кризи се развива и щетите са по-болезнени.
Мнозина очакват Централната банка да е спасител от актуални злини. Те са със заблуда. Банката не може да предотврати актуални злини, защото причината не е в нейна компетентност.
                                                                                           
Пример: Кризата дългов рак на „КТБ” АД.

Все още вниманието на много специалисти е насочено към коментиране на последици при съвременни кризи без да зачитат злокобната роля на липса на успешна съпротива срещу регресивно влияние от пари.
На политиците трябва да се помогне да разобличат заблуждение, което ги обрича на фиаско.
За обществен стопански успех е необходима подобрявана парична система.

Няма коментари:

Публикуване на коментар