събота, 21 ноември 2015 г.

Г-н Марио Драги не зачита причината за актуални кризиРъководителят на Европейската централна банка (ЕЦБ) г-н Марио Драги заяви, че ЕЦБ е готова дадейства бързо, за да повиши изключително ниската инфлация в еврозоната.
Това е нов факт, че президентът на ЕЦБ г-н Марио Драги не зачита, че причината за актуални кризи е сгрешена европейска парична система.
Днес ЕЦБ е със съдба на жертва и е обречена на провал.
Сегашното значение, когато съответна Централна банка запазва, намалява или завишава основна лихва е известно:

1) При намаляване на основна лихва се забавя развитие на кризи дългов рак, но с уголемен техен потенциал и увеличени щети.

Пример: ЕЦБ намали основната лихва на евро. Поведението забави ескалиране на държавна криза дългов рак на Република Гърция, но за сметка на по-късни увеличени щети.

2) При завишаване на основна лихва се ускорява ескалиране на кризи дългов рак.

Реално ЕЦБ може временно да помогне за забавяне на ескалация на кризи, но не може да спаси от тези стопански трудности, тъй като причината не е в нейна компетентност.
В действителност, при обстановка на наличната държавна грешка, ЕЦБ колкото по-добре работи да подсигурява икономически растеж, толкова по-силен потенцил за криза се развива и щетите ще са по-болезнени.

За уточнение:
Кризата дългов рак е с установима щета проблемен дълг.

Няма коментари:

Публикуване на коментар