петък, 20 ноември 2015 г.

За новите данъчни промениДнес народното събрание прие промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс при запазване на сгрешена парична система.
Ясно е, наличното силно регресивно влияние от държавна грешка ще продължи да уголемява потенциалът за катастрофални стопански кризи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар