четвъртък, 18 ноември 2021 г.

Продължаваме промяната подсигурява политически провал

 Участниците в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. пренебрегват, че методът за предоставяне на пари за ползване със срок за връщане има решаващо влияние за резултата от работата на министрите. 

Накратко за стопанската обстановка в Република България:

Въведеният неправилен метод за предоставяне на левове за ползване със срок за връщане е водещата причина за щети. Инфлацията е закономерна последица.

Органите на държавната власт са с недостатъчно разбиране за инфлацията. С този подход е невъзможно успешно държавно противодействие срещу инфлацията.

Правителството взима заеми за да плати щети от паричната грешка. Ресурсите за отлагане на криза са ограничени. След достатъчно време започва национална криза.

Централната банка няма капацитет за спасение от стопанска криза.

Победителят в изборите Продължаваме промяната е жертва на злокобната парична процедура, ала е с реално съгласие за запазване на злокобната парична процедура.

Възникващите щети подсигуряват политически провал за министрите на Продължаване на промяната и коалиционните партньори.

Основните ситуации са две:

Първа: Запазването на неправилният метод за предоставяне на левове за ползване със срок за връщане създава щети. Министър-председателят с подсигуряван политически провал.

Правителството има възможност за противодействие спрямо политическия провал.        

Защо Продължаваме промяната запазва държавната грешка?

Втора: Прилагането на подобрен метод за предоставяне на левове за ползване със срок за връщане подпомага устойчивото развитие на Република България. Министър-председателят е с потенциал за устойчив успех.

 

Иван Митев - икономист