четвъртък, 6 декември 2018 г.

Основни икономически подходи за държавно управление

                               
Основна цел на Централната банка (ЦБ) е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на приетите закони.
ЦБ реализира съществени противоположности: (1) ползи от благодатни участия и (2) щети при дейността. Сложността на стопанските процеси и други причини са прегради за ЦБ да осъществи поставената цел. При работата на ЦБ възникват щети. Създават се инфлация, банкрути на банки, фалити на фирми и прочие лоши последици. През месец октомври 2018 година американският президент Доналд Тръмп публично представи истината, че най-голямата заплаха за президента на САЩ е Федералната резервна система на САЩ. Сходно със САЩ, щетите от ЦБ поразяват съответната държава.
Изводът е, ЦБ не е достатъчна за спасение от нарастващи страдания.
За спасение от щетите правителството подпомага националната ЦБ.
В света вековният труд на министрите чрез абсолютно подсигуряване на икономически растеж да противодействуват на щети от ЦБ е с качество на основен икономически подход за държавно управление. Този подход сътворява блага, ала изгражда условия за възникване на нови щети от ЦБ. Неограничаваните щети от ЦБ спомагат за стопански крах. Правителството е принудено (при наличие на кредитор) да ползва заеми за да предпази държавата от щети. Заключението е, работата за икономически растеж е непълна за спасение от нарастващи страдания.

Пример: При абсолютен икономическия растеж за противодействие срещу щети от Европейската ЦБ в Република Гърция възникна национална криза.

При местна проява на световна практика да е без защита срещу щети от ЦБ, колкото повече работи правителството за икономически растеж толкова повече са затрудненията в държавата. Министър-председателят е с подсигуряван провал.

Пример: Неограничаваните щети от Европейската ЦБ подсигуриха политическия провал на германския канцлер Ангела Меркел.

Нямането на защита срещу щети от ЦБ е водещият фактор за нарастващи страдания. Лошите последици доказват прилагане на грешен основен икономически подход за държавно управление.
Спасението от общественото зло е възможно. Необходимо е подобрение – въвеждане на защита срещу щети при работата на ЦБ. Усъвършенствуването е световна новост. Същото сътворява правилен основен икономически подход за държавно управление.

Кратко представено, основните икономически подходи за държавно управление са два:
Грешният подход е държавно управление с абсолютно подсигуряван икономически растеж. По инициатива на Джон Лоу, за първи път в света е въведен през 1716 година. При подхода липсва защита срещу щети от ЦБ. Същият влияе за нарастване на страданията. Правителството е със съдба на жертва.
Правилният подход е държавно управление със съвместни (1) подсигуряван икономически растеж и (2) реализиране на защита срещу щети от ЦБ. При него е прекратен водещият причинител за сегашни страдания. С подхода е постижим устойчив държавен просперитет.

Спасението от нарастващи беди е изпълнимо с прилагане на правилен основен икономически подход за държавно управление.

Иван Митев икономист