събота, 31 октомври 2015 г.

Водещият причинител за криза дългов рак на „КТБ” АДПопулярните факти са: „Корпоративна търговска банка” Акционерно дружество е българска банка. Централното управление е в София. От 2007 г. е публично дружество с търгувани акции на Българска фондова борса - София. В 2009 г. 30 % от капитала на банката е придобит от Държавния главен резервен фонд на Султаната на Оман, чрез дъщерното си дружество Bulgarian Acquisition Company II, Luxembourg. Подробностите за „КТБ” АД са на http://www.corpbank.bg/.
С Решение №73 от 20. 6. 2014 г. на Управителният съвет (УС) на БНБ постави „КТБ” АД под специален надзор. То е съгласно чл.115, ал.1, т.2 и 3, чл.116, ал.1, чл.116, ал.2, т.2,3,6 и 7, във връзка с чл.103, ал.2, т.24 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) в Р. България. На 06. 11. 2014 г. на основание чл. 36, ал. 2, т. 2, чл. 103, ал.1, т.1, ал. 2, т. 25 и чл.151, ал.1, предл. първо от ЗКИ и чл. 16, т. 15 от Закона за БНБ, УС на БНБ отне лиценза за извършване на банкова дейност на „КТБ“ АД. „Софийски градски съд, търговско отделение, VI-4, състав, в съдебно заседание на 15 април през 2015 г. … реши: обявява неплатежоспособността на „КТБ“ АД … Определя началната дата на неплатежоспособността - 06. 11. 2014 г. Открива производство по несъстоятелност за „Корпоративна търговска банка“... .
Днес е с обществена неизясненост: Какво причини криза на „КТБ” АД?
За точен отговор е потребно разкриване на същността на тази криза.
Съществуват задължения с трудно обслужване. Много проблемни дългове (с оприличим образ на крака на рак) хаотично се инфилтрират в живителни дейности. Някои от тях са предпоставка да се унищожи жизнена среда. „Дългов рак” е означение за с щета проблемен дълг.
Стопанските кризи са съществували, бушуват сега и ще се случват в бъдеще. Те винаги принасят лишения. Присъствието им не е задължително. То е доказателство за зависимост. „Криза дългов рак” е означение за с установима щета проблемен дълг. Същината на ставащото с „КТБ” АД е банкова криза дългов рак.
Водещият фактор за съвременните кризи дългов рак е липса на успешна съпротива срещу регресивно влияние от нямане на пълна стойност на незлатни пари.

Пример: В еврозоната, водещият фактор за кризи дългов рак е липса на успешна съпротива срещу вреда от нямане на пълна стойност на евро. Той е първичният причинител на гръцката държавна криза дългов рак.

При „КТБ” АД, водещият причинител на нейна криза е липса на успешна съпротива срещу регресивно влияние от нямане на пълна стойност на лева. Всяка импровизация за някаква друга първична подбуда на лошотията при „КТБ” АД е неправилно представяне на нещо при сгрешена парична система в роля на създател.
Ангажимент за успешна съпротива срещу вреда от ползвани пари не е от компетентността на Централната банка. При настоящите условия, тази институция е без капацитет да противодействува успешно срещу кризи дългов рак. Само време е необходимо и за скоро приетия от Управителният съвет на БНБ „План за реформиране и развитие на банковия надзор” ще се докаже, че е непълноценен. Истината е, все още банкерите не осъзнават, че работят при погрешна парична система и са обречени на фиаско.
Днес, независимо от свой капитал всеки понася злини. Бедните са с намаляващ шанс да получат издръжка за оцеляване. Богатите са със смаляваща увереност за бъдеще. От еднаква подбуда, кризите дългов рак са в отделни страни в различно време.

Пример: При криза дългов рак на 15. 9. 2008 г. в САЩ фалира банка „Леман Брадърс”.

Потвърдено е, методът със завишаване на инвестиции не е достатъчен за редовен възход. Неотложна е реакция за справяне със световно страдание. Правилността е плод на комплексни изследвания. Закрилата от кризи дългов рак е в стопанство със система с незлатни пари, успешна съпротива срещу кризи дългов рак. Тя е необходимост. При употреба омаломощава факторът за кризи дългов рак.

Пример: При ползване на закрила от кризи дългов рак, държавата нямаше да има сегашни дългове.

петък, 30 октомври 2015 г.

Премиерът е с действителна орисия на политическо камикадзеДнес 30 октомври 2015 г. Министерският съвет на Република България одобри проекта за държавен бюджет за 2016 г.
Факт е, наново Министерството на финансите не зачита ползвана сгрешена парична система и работи с прокризисен бюджет, който подсигурява ескалиране на кризи дългов рак.

Пример: Кризата дългов рак на „КТБ” АД.

Все още обществеността не знае, че незавършената парична реформа за употреба на незлатни пари е държавна грешка и премиерът е със съдба на жертва.
Сега първият министър е предразположен за крушение. Той е в специфично състояние на обреченост. Даже същият да е с най-добрите министри, заповядва с неограничена власт, има абсолютни доверие и подкрепа е с предпоставки за силен развой на дългов рак. Кабинетът, колкото по-резултатно изпълнява обещания за икономически ръст, толкова обстановката е по-подходяща за кризи дългов рак. При тези условия, и най-добрият премиер е с действителна орисия на политическо камикадзе. Обусловеността на първият министър от незавършена реформа е пряка. Без подобрение при парична система министър-председателят ще е поразен.
Ако не се допускаше тази държавна грешка Република България нямаше да има наличните дългове.
Истината е, за успешна политическа дейност е необходим подобрен бюджет.

Бележка: Кризата дългов рак е с установима щета проблемен дълг.

четвъртък, 29 октомври 2015 г.

За спасението на Европейският съюзПопулярно е мнението на председателят на Европейската комисия г-н Жан-Клод Юнкер, че „ЕС е изправен пред дългосрочен икономически упадък”.
Днес е с обществена неизясненост: Какво причинява съвременните европейски стопански проблеми?
За точен отговор е потребно разкриване на същината на развиващите се актуални кризи.
Съществуват задължения с трудно обслужване. Много проблемни дългове (с оприличим образ на крака на рак) хаотично се инфилтрират в живителни дейности. Някои от тях са предпоставка да се унищожи жизнена среда. „Дълговият рак” е означение за с щета проблемен дълг.
Стопанските кризи са съществували, бушуват сега и ще се случват в бъдеще. Те винаги принасят лишения. Присъствието им не е задължително. То е доказателство за зависимост. „Кризата дългов рак” е означение за с установима щета проблемен дълг.
Пример: Същината на ставащото с Република Гърция е държавна криза дългов рак.
Проучванията доказаха, водещият фактор за кризите дългов рак е липса на успешна съпротива срещу регресивно влияние от нямане на пълна стойност на ползвани пари. По конкретно, водещият фактор за европейските кризи дългов рак е липса на успешна съпротива срещу регресивно влияние от нямане на пълна стойност на евро.
Пример: Липсата на успешна съпротива срещу вреда от евро причини ескалиране на гръцката държавна криза дългов рак и нанесе щети за милиарди евро. При сегашната сгрешена европейска парична система, всяка импровизация за някаква друга първична подбуда на лошотията при Република Гърция е неправилно представяне на нещо в роля на създател.
Обществеността е с очаквания Европейската централна банка (ЕЦБ) да спаси Европа от разрастващи се опасности. В действителност, ангажиментът за успешна съпротива срещу вреда от евро не е от компетентността на ЕЦБ. Истината е, тази институция е без капацитет успешно да противодействува срещу кризи дългов рак. Все още президентът на ЕЦБ г-н Марио Драги и другите нейни ръководители не осъзнават, че работят при погрешна парична система и са обречени на фиаско.
При наличната незавършена парична реформа за употреба на незлатни пари – наред с банкерите, обособени жертви на допускана държавна грешка са премиерите и министрите на финансите.
Първият министър е предразположен за крушение. Той е в специфично състояние на обреченост. Даже същият да е с най-добрите министри, заповядва с неограничена власт, има абсолютни доверие и подкрепа е с предпоставки за силен развой на дългов рак. Кабинетът, колкото по-резултатно изпълнява обещания за икономически ръст, толкова обстановката е по-подходяща за кризи дългов рак. При тези условия, и най-добрият премиер е с действителна орисия на политическо камикадзе. Обусловеността на първият министър от незавършена реформа е пряка. Без подобрение при парична система министър-председателят ще е поразен.
Министърът на финансите е висш ръководител, с принос за просперитет. При наличната незавършена парична реформа, заемащият отговорния пост е в среда с ограничени вноски за фиска и завишени плащания от правителство. Той страда от сбъркана парична система и придружава провалът на премиера. Участта му е като на самурай с харакири.
Днес, независимо от свой капитал всеки понася злини. Бедните са с намаляващ шанс да получат издръжка за оцеляване. Богатите са със смаляваща увереност за бъдеще. От еднаква подбуда, кризите дългов рак са в отделни страни в различно време.
Пример: При криза дългов рак на 15. 9. 2008 г. в САЩ фалира банка „Леман Брадърс”. Поради конкретен пропуск, под заплаха за криза дългов рак са много държави.
Фактите доказват, експерти подвеждат Европейската комисия да приеме, че развиващият се европейски стопански регрес е при налична догма „въведената непълна европейска парична система е вечна даденост”.
Потвърдено е, при ползваната незавършена парична система методът със завишаване на инвестиции не е достатъчен за редовен възход. Неотложна е реакция за справяне със страдание. Правилността е плод на комплексни изследвания. Възможното спасение на Европа е чрез подобряване на парична система с прилагане на успешна съпротива срещу кризи дългов рак. Тя е необходимост. При употреба омаломощава факторът за кризи дългов рак.
Пример: При ползване на закрила от кризи дългов рак, европейските държави нямаше да имат сегашни дългове.

понеделник, 26 октомври 2015 г.

За европейско спасение от катастрофални кризиС изказването си, че Европейският съюз (ЕС) е изправен пред дългосрочен икономически упадък, председателят на Европейската комисия г-н Жан-Клод Юнкер представи нови основания, че експерти подвеждат Европейската комисия (ЕК) да приеме, че развиващият се европейски стопански регрес е при налична догма „въведената непълна европейска парична система е вечна даденост”.
При запазване на тази държавна грешка ЕС е със сигурен провал, тъй като ЕК колкото по-добре работи да постигне икономически ръст, толкова по-силен потенциал за криза се развива и щетите са по-болезнени.
Европейската централна банка не може да спаси от разрастващи се опасности, защото причината не е в нейна компетентност.
Спасението на ЕС е възможно чрез подобрявана парична система.

Актуалност 26. 10. 2015 г.Сега масовата стопанска опасност е ескалиране на кризи дългов рак.
За нея, най-активният причинител е сгрешена парична система.
При наличие на тази държавна грешка хората са жертви. Те колкото повече работят да постигнат обществен икономически растеж, толкова по-силен потенциал за криза се развива и щетите са по-болезнени.
В тази обстановка политиците са обречени на провал. Централната банка не може да спаси от тази катастрофална злина, тъй като причината не е в нейна компетентност.
За обществен стопански успех е необходима подобрена парична система.
Все още вниманието на специалистите е насочено към коментиране на последици при криза без да зачитат ролята на водещата причина за съответната криза.

Бележка:
Кризата дългов рак е с установима щета проблемен дълг.