вторник, 13 октомври 2015 г.

Стопанска ситуация

Очакванията към ЕЦБ са водещи:


Все още обществеността не знае, че:
1. ЕЦБ е жертва на сгрешена парична система.
2. При запазване на тази държавна грешка ЕЦБ няма полезно поведение.
3. ЕЦБ е без компетентност за спасение при ескалиране на кризи дългов рак.

Бележка:
Кризата дългов рак е с установима щета проблемен дълг.

Няма коментари:

Публикуване на коментар