понеделник, 12 октомври 2015 г.

За гръцката държавна криза дългов рак Съществуват задължения с трудно обслужване. Много проблемни дългове (с оприличим образ на крака на рак) хаотично се инфилтрират в живителни дейности. Някои от тях са предпоставка да се унищожи жизнена среда. „Дългов рак” е означение за с щета проблемен дълг.
Стопанските кризи са съществували, бушуват сега и ще се случват в бъдеще. Те винаги принасят лишения. Присъствието им не е задължително. То е доказателство за зависимост. „Криза дългов рак” е означение за с установима щета проблемен дълг. Същината на ставащото с Гърция е криза дългов рак.
Водещият фактор за съвременните кризи дългов рак е липса на успешна съпротива срещу регресивно влияние от нямане на пълна стойност на незлатни пари.
Причинителят на гръцката държавна криза дългов рак е липса на успешна съпротива срещу вреда от евро. Всяка друга импровизация за някаква друга първична подбуда на лошотията при Гърция е представяне на нещо при сгрешена парична система в роля на създател.
Ангажимент за успешна съпротива срещу вреда от ползвани пари не е от компетентността на Европейската централна банка или на Гръцката централна банка. При настоящите условия, тези институция са без капацитет да противодействуват успешно срещу кризи дългов рак.
Днес, независимо от свой капитал всеки понася злини. Бедните са с намаляващ шанс да получат издръжка за оцеляване. Богатите са със смаляваща увереност за бъдеще. От еднаква подбуда, кризите дългов рак са в отделни страни в различно време.
Пример: При криза дългов рак на 15. 9. 2008 г. в САЩ фалира банка „Леман Брадърс”.
Неотложна е реакция за справяне със световно страдание. Правилността е плод на комплексни изследвания. В стопанство със система с незлатни пари, закрилата от кризи дългов рак е успешна съпротива срещу кризи дългов рак. Тя е необходимост. При употреба омаломощава факторът за кризи дългов рак.
Пример: При ползване на закрила от кризи дългов рак, държавите нямаше да имат сегашни дългове.

Няма коментари:

Публикуване на коментар