петък, 9 октомври 2015 г.

Въпроси и отговори (1)

Въпроси и отговори по повод доклада "За реиндустриализацията и факторът дългов рак".

- Г-н Иван Митев, най-кратко, какво може да кажете за Вашата проучвателна дейност?
- Изследвам важно обстоятелство за обществен икономически растеж. В 1993 година представих първи резултати, публикувах следващи. Предложих прекратяване на пропуск. След внедряване: полезността улеснява бизнес, помага на държава. Пример: С промяната Република Гърция ще има капацитет да изплаща заем.

- Защо за актуалните кризи сте приели име „Дългов рак”?
- Всички сме свидетели, съществуват задължения с трудно обслужване. Много проблемни дългове хаотично се инфилтрират в живителни дейности. Някои от тях са предпоставка да се унищожи жизнена среда. Ситуацията е с оприличим образ на крака на рак. Това е основанието с щета проблемен дълг да се означи с „Дългов рак”. Той е с признаци и симптоми, начално развитие на място, вторично разрастване във външна среда. В стопанство със система с незлатни пари е актуално зло.

- Кое е особеното за криза дългов рак?
- Стопанските кризи са съществували, бушуват в сегашно време, ще се случват в далечно бъдеще. Те винаги принасят лишения. Присъствието им не е задължително. Същото е доказателство за зависимост. Кризата дългов рак е с установима щета проблемен дълг. Тя е настояща най-сериозна стопанска опасност. Същественото за развитието ù са място и роля на длъжник в живота, количество на задължения, статут на засегнати. В стопанство със система със златни пари, същата е без ясна социална изява. До 2015 г., в стопанство със система с незлатни пари злободневни са кризи дългов рак. Пример: Кризата дългов рак на „КТБ” АД.

- Кой е факторът за кризи дългов рак?
- Налично е необходимо и достатъчно основание, че главната слабост на незлатни пари подтиква пораждане и развитие на дългов рак. Най-важната опасност са кризи дългов рак. При тях хората са сразявани от причинител, който е с осезаемо превъзходство спрямо други.
Факторът за кризи дългов рак е в стопанство със система с незлатни пари, липса на успешна съпротива срещу вреда от нейни пари. Пример: В еврозоната, факторът за кризи дългов рак е липса на успешна съпротива срещу вреда от евро. Той е с водеща позиция, ала е с осъществимо обезсилване.

- Как ще се спасим от кризи дългов рак?
- Със система с незлатни пари се помогна за подем. Методът със завишаване на инвестиции не е достатъчен за редовен възход. Неотложна е реакция за справяне със световно страдание. Науката не е наготово. Правилността е плод на комплексни изследвания. Закрилата от кризи дългов рак е в стопанство със система с незлатни пари, успешна съпротива срещу кризи дългов рак. Тя е необходимост. При употреба омаломощава факторът за кризи дългов рак.

- Предстои издаване на нова Ваша книга „Факторът за кризи дългов рак”. Какви са Вашите очаквания?
- Тази творба представя нови знания за парична система и свързани с нея аспекти. В книгата са пояснени фундаментално групиране на пари и парични системи, кризи дългов рак, водещият фактор за тях, капан на незавършена реформа, запазена заблуда от 1716 г., предстоящ прогрес и друго. Обосновано е, че с подобрявана парична система се преодолява актуално зло.

Няма коментари:

Публикуване на коментар