четвъртък, 22 октомври 2015 г.

Спасението е възможно

Какво е трудното на ситуацията при САЩ?
Злокобният проблем на САЩ е от наличие на сгрешена парична система.
С преустановяване на тази държавна грешка се прекратява опасността за актуална стопанска криза.

САЩ са изправени пред фалит


Няма коментари:

Публикуване на коментар