понеделник, 26 октомври 2015 г.

Актуалност 26. 10. 2015 г.Сега масовата стопанска опасност е ескалиране на кризи дългов рак.
За нея, най-активният причинител е сгрешена парична система.
При наличие на тази държавна грешка хората са жертви. Те колкото повече работят да постигнат обществен икономически растеж, толкова по-силен потенциал за криза се развива и щетите са по-болезнени.
В тази обстановка политиците са обречени на провал. Централната банка не може да спаси от тази катастрофална злина, тъй като причината не е в нейна компетентност.
За обществен стопански успех е необходима подобрена парична система.
Все още вниманието на специалистите е насочено към коментиране на последици при криза без да зачитат ролята на водещата причина за съответната криза.

Бележка:
Кризата дългов рак е с установима щета проблемен дълг.

Няма коментари:

Публикуване на коментар