петък, 5 февруари 2016 г.

За предлаганият референдумПри запазване на сегашна сгрешена парична система всеки предлаган референдум е със сигурен провал, защото при условия на тази държавна грешка желаното подобрение в политическата система води към увеличаване на потенциал за дългови кризи и по-болезнени щети.
Реално, по един или друг начин инициаторите на референдум са подведени да не зачитат при условия на каква парична система живеем. Ако това твърдение не е вярно, моля поне един от инициаторите да представи при условия на каква парична система ще правят желания референдум?
В действителност и при постигане на 100 % от целите на предлаган референдум, наличното деградиращо въздействие от парична система обрича организаторите на фиаско.
Полезно е осъзнаване, конкретната държавна грешка за спрямо парите негоден начин на държавно управление е източникът за опасността от актуални стопански кризи. При тези условия всички, включително политиците са обречени жертви в капан на незавършена реформа за прилагане на незлатни пари и хората колкото повече работят да постигнат обществен икономически растеж, толкова по-силен потенциал за кризи се развива със съответни вреди.
Преди всичко друго, за постигане на желан обществен просперитет е необходимо подобрение на парична система.

Актуално 5. 2. 2016 г.Някои специалисти приемат, че при условия на налична сгрешена американска парична система Фед може чрез прилагане на парична политика за основна лихва да спаси от злини при ескалиране на развиващ се потенциал за катастрофална дългова криза. Те са със заблуда, защото Фед няма компетентентност за успешно разрешаване на този проблем.
Възможностите на Фед са чрез занижени лихвени проценти за временно отлагане на ескалация на дългови кризи, но за сметка на завишени бъдещи щети.
За спасение от наближаваща стопанска злина е необходима подобрена парична система.
четвъртък, 4 февруари 2016 г.

Актуално 4. 2. 2016 г.Ставащата лошотия е от влияние на сгрешена европейска парична система. С прекратяване на тази държавна грешка ще се преустанови опасността от ескалация на стопанска криза и гърците ще могат да си връщат дълговете.
Сега в Гърция кредитори и длъжници страдат от сгрешена европейска парична система, но не зачитат наличие на тази държавна грешка и продължават с болезнени щети.


Английската централна банка се занимава с много неща, но все още не зачита лошотията от влияние на сгрешена английска парична система. При запазване на тази държавна грешка потенциалът за катастрофална стопанска криза се завишава. При достатъчно време ще ескалира криза с много болезнени щети.


По същина стопанската ситуация в Китай е както в България 1994/1995 г. Икономическият ръст помага, но не спасява от ескалиране на актуална стопанска криза. При запазване на сгрешената китайска парична система последиците в Китай ще са подобни на тези в България през 1996/1997 г.


Не е коректно пряко сравнение на частни лица с теглене на кредити с процеси на сега взети кредити от държава. Сега държавата тегли кредити за да е с по-големи възможности да противодействува на нанесени вреди от налична сгрешена парична система. Ако не се допускаше тази грешка държавата нямаше да има потребност да взима сегашни кредити.
Вярно е, че взетите кредити при различните държани е на различно ниво, ала общото е, че тези кредити са взети, защото тези държави са с въведена сгрешена парична система. Лошото влияние на сгрешената парична система в САЩ е в същата посока както при Русия, Германия, Китай и във всяка друга държава с допусната такава грешка. Последицата при запазване на тази държавна грешка е известна: катастрофална стопанска криза с болезнени щети. В една държава е по-рано или по-късно, спрямо друга.Налична е противоречива ситуация: Министерството на финансите реално е с мълчаливо съгласие за наличие на сгрешена парична система, която принася лошотия за общините, а в същото време пред обществеността представя загриженост за съдбата на общини.