сряда, 16 март 2016 г.

Дискусия за стопанската ситуация в Гърция (част 3)
Събеседник: Г-н Mitev само няколко неща в които грешите :

1 / първо използвате "държавна грешка" , ЕС не е държава, а съюз. Оставам си на мнението, че Гърция си управлява лошо фиска.

2/ Понятие "Златни" никой не изполва освен Вас. Мисля не е необходимо, да напомням кога е премахнат "златният стандарт".

3/ Ваше 3 се повтаря, но е само за конкретен автор.

4 / На вашия въпрос "Защо не се подкрепят вашите заключение ?" Сам си давате отговор по долу "в света няма практика която да съотвества на предложението Ви за държавно управление".
Понеже навлизаме в безмислен спор, когато убедите което и да правитество да възприема вашата парична политика ще има смисъл да продължим. Иначе само говорим за теоретичен подход, който не е проверен в практиката.

Иван Митев: Не е вярно, че при представеното допускам грешки:

1) Истината е, че наличната грешка, която създава настоящата криза е с характеристика на държавна.
За да избегна възможна неяснота, в последната ми книга е с конкретно уточнение.
Ваша е волята да приемате, че сгрешената европейска парична система не е с елемент на държавна грешка за Гърция, Германия, Франция и т. н.

2) Да ползвам понятие "Златни пари", защото правя разлика между ползване на "Златни пари" и "Незлатни пари".
В икономическата литература е известно, че и друг изследовател е ползвал разграничение за Златни пари, но неговото изследване е за стопанство със Златни пари.
Новото при мен е, че аз първи в света правя изследване за полезно държавно управление при употреба на незлатни пари.
Да, златният стандарт е премахнат, защото спрямо системата със златни пари, системата с незлатни пари е по-полезна.
Наличният проблем е, че сега системата с незлатни пари се прилага при наличие на конкретна държавна грешка.

3) Повтаря се, защото Вие наново представихте Ваши подвеждащи тези и аз Ви моля да си обосновете написаното.

4) Да, Вие точно отразявате ситуацията. Досега в света не е прилагана полезността, която предлагам.
Ваша воля е да приемате, че сегашната грешна световна практика е вечна даденост.

Все някой трябва да е пръв за да разкрие наличната световна грешка. Ако не бях аз, щеше да е някой друг, защото човечеството нямаше вечно да е без знания за наличност на фатална държавна грешка и винаги да я допуска.
Необходимо е достатъчно време и прогресивността ще победи.

Събеседник: Г-н Mitev, за да се съглася с Вас е необходимо да видя една теория приложена. А и цитираните от мен икономисти говорят в своите трудове за действащи икономически теории.

Иван Митев: Написаното от Вас е по Ваша воля.
Моля отново да уточня, че аз не предлагам измислена теория, а полезни резултати от изследване.
Кога тази полезност ще се внедри в практиката не зависи от мен. Ако зависеше от мен сегашният модел на сгрешена парична система щеше да е в минало време.
Аз съм уверен, че при достатъчно време прогресивността побеждава регреса.
Любопитното е, Вие казвате защо не сте съгласни с резултатите от моите изследвания (защото те не са внедрени и съответно досега не са доказали своята полезност), а не казвате защо реално сте съгласни със запазване на започналата преди 300 години световна практика със сгрешена парична система, която нанася болезнени щети?

Дискусия за стопанската ситуация в Гърция (част 2)
Събеседник: Гледал съм предаването. Но това е Ваше мнение. То не се приема масово от водещи европейски икономисти. За американски изобщо да не говорим. Кризата не дойде от паричната политика. И не беше породена в ЕС. Така че няма смисъл да повтаряте само своята си теория.

Иван Митев: Да, това е мое мнение и то е резултат от конкретно изследване.
Аз не представям измислена теория, а резултати от изследване.
Ако Вие направите такова изследване ще получите резултатите с които не сте съгласни.
Защо тогава не сте съгласни с истината?
Кой не приема резултатите от изследването?
Защо не приема тези резултати?
Нима този който не приема тези резултати е правил такова изследване и/или има знания за полезно държавно управление при стопанство с незлатни пари?
Ако, според Вас има такива знания, моля кажете откъде има такива знания, след като аз съм първия в света, който е направил изследване на тази тема?

Събеседник: Не сте първият. А и кое гарантира, че числата и базата които ползвате са верни ? Няма еднозначно решение и нещо такова като само една грешка в каквото и да е в икономиката. Мисля че сте съгласен че кризата беше предизвикана от комплекс от причини и грешки?

Иван Митев: Моля за Ваша коректност.
Вие пишете, че не съм първия в света, който прави изследване за полезно държавно управление при стопанство с незлатни пари?
Моля посочете, кой друг в света е правил такова изследване?
Къде са неговите резултати, моите са в книгата акторът за кризи дългов рак".

Събеседник: Първото изследване за паричната политика още преди обединяването на Европа което аз знам е на проф. Айхенман "Европейската икономика след 1945г." А на немски съм виждал превод на "The Future of Europe: Reform or Decline". Francesco Ciavazzi. Може вашият труд да е верен, но това е само част от причините и определено не най-главните .

Иван Митев: Искате да кажете, че проф. Айхенман е разкрил злата ситуация при ползване на незлатни пари и въпреки знанията за тази лошотия държавите са внедрили незлатни пари с налична държавна грешка и сега понасят катастрофални щети?

Истината е, че държавите внедряват незлатни пари с налична държавна грешка, защото не знаят за наличието на това зло.
Ако не вярвате, моля попитайте българското правителство дали зачита наличие на сгрешена парична система.
Ако действително се интересувате от истина, моята книга я има в Националната библиотека и е достъпна за всеки и той ще може да ползва представените знания.
За тях на мен ми бяха потребни над 35 години изследвания за да ги постигна, но все пак съм първи в света с тези резултати.

Събеседник: Определено трябва да се съгласите , че Гърция стигна до тук защото изобщо нямаше парична политика последните 20 години и за това свидетества и казаното от един от европейските икономисти "Гърция не трябваше да бъде приемана в Еврозоната." Още като бях през 2007 в Гърция започна да ми просветва, че няма да се справят, а изобщо не знаех за дълговете им. Когато видите закупени нови трактори за 150 000 - 200 000 € които седят с години и не се ползват, разбирате, че нещо вече е рухнало.
Искам да кажа, че професор Айхенман изследва паричната политика още преди въвеждането на еврото, а и тогава са положени и основите на европейската политика. Ще отделя и прочета Вашия труд. Но Вашите заключения /това, което чух в интервюто/ не се подкрепят дори частично от други икономисти.

Иван Митев: Моля да конкретизираме:

1) Защо трябва да се съгласявам с неистина, че "Гърция стигна до тук защото изобщо нямаше парична политика последните 20 години", при база, че истината за ставащото стопанско зло е разкрита, а тя е наличие на сгрешена европейска парична система.

Доказателство: Ако не се допускаше тази държавна грешка Гърция нямаше да има сегашни дългове.

2) Вие ми представяте мнение на известен на Вас европейски икономист.
Моля да уточните този европейски икономист прави ли разлика при държавно управление според ползване на златни или незлатни пари?
Истината е, ако той не прави такава разлика не е възможно да се реализират верни изводи.

3) Моля посочете ми цитат от творчеството на професор Айхенман, където да е видно, че той прави разлика при държавно управление според ползване на златни или незлатни пари.
Нима при допускане на слабост да не се прави такава разлика са възможни верни изводи?

4) Вие пишете, че моите заключения "не се подкрепят дори частично от други икономисти".
Моля да уточните защо представените от мен заключения не се подкрепят?

Моля, ако имате желание и време придружете ме при мое посещение в Министерството на финансите или в БНБ и Вие ще се уверите, че тези официални държавни институции не приемат представяната от мен истина и необходимостта от подобрение на парична система, защото (според техен основен довод) в света няма практика, която да съответствува на предложението ми за усъвършенствуване на държавно управление.

Да, досега в света няма приложена правилна основна организационна структура на управление на парична система с незлатни пари и все още българските власти отказват да я приложат, защото в света се прилага нещо друго, без да зачитат, че това друго е погрешно и нанася болезнени вреди със съпътстващ провал на правителство.

Продължение при "Дискусия за стопанската ситуация в Гърция (част 3)"

Дискусия за стопанската ситуация в Гърция (част 1)Иван Митев: За да е възможно успешно преодоляване на стопанската криза в Гърция е потребно прекратяване на водещият причинител, а именно на сгрешена европейска парична система.
Ако не се допускаше тази държавна грешка европейските държави нямаше да имат сегашни дългове.
При запазване на тази държавна грешка е невъзможно успешно преодоляване на гръцката стопанска криза.

Събеседник: Гърция ако не беше крала толкова и лъгала нямаше да стигне до тук. Еврото не е правено за такива мошенници и мързеливци като гърците.

Иван Митев: Преди да напишете това мнение е полезно да зачитате: при каква парична система се развива кризата в Гърция?
Вярното е, че ставащото в Гърция е при наличие на сгрешена европейска парична система.
Ако не се допускаше тази държавна грешка нямаше да е налична сегашната криза в Гърция.

Събеседник: Г-н Mitev, как така за останалите от Еврозоната не е сгрешена паричната система, а за Гърция е сгрешена ? И защо Гърция не може да управлява пари? Гърция си е виновна и сега си плаща и ще плаща. Те нямат добри политици и икономисти. Не прехвърляйте вината на "грешна европейски парична политика". Виновен е този, който си управлява парите.

Иван Митев: Вредната за всеки сгрешена европейска парична система нанася щети във всяка европейска държава.
Поради различни стопански условия ескалацията на криза възниква по различно време на съответна територия.
Нима милиардите евро щети за вложителите в кипърски банки не дават доказателство, че лошотията не е само в Гърция?
Полезно е да знаете, че ако не бе налична тази държавна грешка европейските държави нямаше да имат сегашни дългове.
Знаете ли европейските държави с какви днешни дългове са?
Все още правителствата не зачитат наличието на тази държавна грешка и страдат от този свой пропуск.

Събеседник: Да знам. Но си ги плащат за разлика от Гърция. А и в Кипър кризата беше съвсем друга. А и причините са различни дори и в Испания и Португалия. Просто повтаряте едно и също "грешна парична евро политика ", но тогава тя щеше да се проявява в много държави и по един и същи начин. А не е така. И кризата не започно в ЕС. И засяга много държави извън него, като Бразилия и Русия. Гърция беше най-слабата.
Ако имаше такава "грешна парична евро политика" самите парични системи нямаше да фунционират. А това не се случва. Няма смисъл да спорим гледате едностранчиво.

Иван Митев: Общото при актуални стопански кризи е, че водещият причинител е локално проявление на световно разпространена сгрешена парична система.
Това е истината.
Да не зачитате същината на прилаганата парична система е Ваш съдбовен минус.

Събеседник: Цитирате икономически постулати от миналият век. Те не важат сега. Нали ви е ясно, че кризата от 2008 е нещо много по различно от кризите до сега? Старите учебници не важат.

Иван Митев: Как измислихте, че представям нещо старо и известно?

Ако тази държавна грешка бе известна, нима правителството щеше да я запазва?
Истината е, че правителството не знае за допускането на злокобна грешка.
Аз представям резултати от мои изследвания, които за първи път в света разкриха тази фатална грешка.
Тук е налично кратко представяне на злото, което вреди за всеки, включително и за правителство: