сряда, 16 март 2016 г.

Дискусия за стопанската ситуация в Гърция (част 2)
Събеседник: Гледал съм предаването. Но това е Ваше мнение. То не се приема масово от водещи европейски икономисти. За американски изобщо да не говорим. Кризата не дойде от паричната политика. И не беше породена в ЕС. Така че няма смисъл да повтаряте само своята си теория.

Иван Митев: Да, това е мое мнение и то е резултат от конкретно изследване.
Аз не представям измислена теория, а резултати от изследване.
Ако Вие направите такова изследване ще получите резултатите с които не сте съгласни.
Защо тогава не сте съгласни с истината?
Кой не приема резултатите от изследването?
Защо не приема тези резултати?
Нима този който не приема тези резултати е правил такова изследване и/или има знания за полезно държавно управление при стопанство с незлатни пари?
Ако, според Вас има такива знания, моля кажете откъде има такива знания, след като аз съм първия в света, който е направил изследване на тази тема?

Събеседник: Не сте първият. А и кое гарантира, че числата и базата които ползвате са верни ? Няма еднозначно решение и нещо такова като само една грешка в каквото и да е в икономиката. Мисля че сте съгласен че кризата беше предизвикана от комплекс от причини и грешки?

Иван Митев: Моля за Ваша коректност.
Вие пишете, че не съм първия в света, който прави изследване за полезно държавно управление при стопанство с незлатни пари?
Моля посочете, кой друг в света е правил такова изследване?
Къде са неговите резултати, моите са в книгата акторът за кризи дългов рак".

Събеседник: Първото изследване за паричната политика още преди обединяването на Европа което аз знам е на проф. Айхенман "Европейската икономика след 1945г." А на немски съм виждал превод на "The Future of Europe: Reform or Decline". Francesco Ciavazzi. Може вашият труд да е верен, но това е само част от причините и определено не най-главните .

Иван Митев: Искате да кажете, че проф. Айхенман е разкрил злата ситуация при ползване на незлатни пари и въпреки знанията за тази лошотия държавите са внедрили незлатни пари с налична държавна грешка и сега понасят катастрофални щети?

Истината е, че държавите внедряват незлатни пари с налична държавна грешка, защото не знаят за наличието на това зло.
Ако не вярвате, моля попитайте българското правителство дали зачита наличие на сгрешена парична система.
Ако действително се интересувате от истина, моята книга я има в Националната библиотека и е достъпна за всеки и той ще може да ползва представените знания.
За тях на мен ми бяха потребни над 35 години изследвания за да ги постигна, но все пак съм първи в света с тези резултати.

Събеседник: Определено трябва да се съгласите , че Гърция стигна до тук защото изобщо нямаше парична политика последните 20 години и за това свидетества и казаното от един от европейските икономисти "Гърция не трябваше да бъде приемана в Еврозоната." Още като бях през 2007 в Гърция започна да ми просветва, че няма да се справят, а изобщо не знаех за дълговете им. Когато видите закупени нови трактори за 150 000 - 200 000 € които седят с години и не се ползват, разбирате, че нещо вече е рухнало.
Искам да кажа, че професор Айхенман изследва паричната политика още преди въвеждането на еврото, а и тогава са положени и основите на европейската политика. Ще отделя и прочета Вашия труд. Но Вашите заключения /това, което чух в интервюто/ не се подкрепят дори частично от други икономисти.

Иван Митев: Моля да конкретизираме:

1) Защо трябва да се съгласявам с неистина, че "Гърция стигна до тук защото изобщо нямаше парична политика последните 20 години", при база, че истината за ставащото стопанско зло е разкрита, а тя е наличие на сгрешена европейска парична система.

Доказателство: Ако не се допускаше тази държавна грешка Гърция нямаше да има сегашни дългове.

2) Вие ми представяте мнение на известен на Вас европейски икономист.
Моля да уточните този европейски икономист прави ли разлика при държавно управление според ползване на златни или незлатни пари?
Истината е, ако той не прави такава разлика не е възможно да се реализират верни изводи.

3) Моля посочете ми цитат от творчеството на професор Айхенман, където да е видно, че той прави разлика при държавно управление според ползване на златни или незлатни пари.
Нима при допускане на слабост да не се прави такава разлика са възможни верни изводи?

4) Вие пишете, че моите заключения "не се подкрепят дори частично от други икономисти".
Моля да уточните защо представените от мен заключения не се подкрепят?

Моля, ако имате желание и време придружете ме при мое посещение в Министерството на финансите или в БНБ и Вие ще се уверите, че тези официални държавни институции не приемат представяната от мен истина и необходимостта от подобрение на парична система, защото (според техен основен довод) в света няма практика, която да съответствува на предложението ми за усъвършенствуване на държавно управление.

Да, досега в света няма приложена правилна основна организационна структура на управление на парична система с незлатни пари и все още българските власти отказват да я приложат, защото в света се прилага нещо друго, без да зачитат, че това друго е погрешно и нанася болезнени вреди със съпътстващ провал на правителство.

Продължение при "Дискусия за стопанската ситуация в Гърция (част 3)"

Няма коментари:

Публикуване на коментар