сряда, 16 март 2016 г.

Дискусия за стопанската ситуация в Гърция (част 3)
Събеседник: Г-н Mitev само няколко неща в които грешите :

1 / първо използвате "държавна грешка" , ЕС не е държава, а съюз. Оставам си на мнението, че Гърция си управлява лошо фиска.

2/ Понятие "Златни" никой не изполва освен Вас. Мисля не е необходимо, да напомням кога е премахнат "златният стандарт".

3/ Ваше 3 се повтаря, но е само за конкретен автор.

4 / На вашия въпрос "Защо не се подкрепят вашите заключение ?" Сам си давате отговор по долу "в света няма практика която да съотвества на предложението Ви за държавно управление".
Понеже навлизаме в безмислен спор, когато убедите което и да правитество да възприема вашата парична политика ще има смисъл да продължим. Иначе само говорим за теоретичен подход, който не е проверен в практиката.

Иван Митев: Не е вярно, че при представеното допускам грешки:

1) Истината е, че наличната грешка, която създава настоящата криза е с характеристика на държавна.
За да избегна възможна неяснота, в последната ми книга е с конкретно уточнение.
Ваша е волята да приемате, че сгрешената европейска парична система не е с елемент на държавна грешка за Гърция, Германия, Франция и т. н.

2) Да ползвам понятие "Златни пари", защото правя разлика между ползване на "Златни пари" и "Незлатни пари".
В икономическата литература е известно, че и друг изследовател е ползвал разграничение за Златни пари, но неговото изследване е за стопанство със Златни пари.
Новото при мен е, че аз първи в света правя изследване за полезно държавно управление при употреба на незлатни пари.
Да, златният стандарт е премахнат, защото спрямо системата със златни пари, системата с незлатни пари е по-полезна.
Наличният проблем е, че сега системата с незлатни пари се прилага при наличие на конкретна държавна грешка.

3) Повтаря се, защото Вие наново представихте Ваши подвеждащи тези и аз Ви моля да си обосновете написаното.

4) Да, Вие точно отразявате ситуацията. Досега в света не е прилагана полезността, която предлагам.
Ваша воля е да приемате, че сегашната грешна световна практика е вечна даденост.

Все някой трябва да е пръв за да разкрие наличната световна грешка. Ако не бях аз, щеше да е някой друг, защото човечеството нямаше вечно да е без знания за наличност на фатална държавна грешка и винаги да я допуска.
Необходимо е достатъчно време и прогресивността ще победи.

Събеседник: Г-н Mitev, за да се съглася с Вас е необходимо да видя една теория приложена. А и цитираните от мен икономисти говорят в своите трудове за действащи икономически теории.

Иван Митев: Написаното от Вас е по Ваша воля.
Моля отново да уточня, че аз не предлагам измислена теория, а полезни резултати от изследване.
Кога тази полезност ще се внедри в практиката не зависи от мен. Ако зависеше от мен сегашният модел на сгрешена парична система щеше да е в минало време.
Аз съм уверен, че при достатъчно време прогресивността побеждава регреса.
Любопитното е, Вие казвате защо не сте съгласни с резултатите от моите изследвания (защото те не са внедрени и съответно досега не са доказали своята полезност), а не казвате защо реално сте съгласни със запазване на започналата преди 300 години световна практика със сгрешена парична система, която нанася болезнени щети?

Няма коментари:

Публикуване на коментар