петък, 6 октомври 2023 г.

Вот на недоверие за резултати от свое желание

 

На 5 октомври 2023 година партиите БСП, ИТН и „Възраждане“ внесоха вот на недоверие към правителството на академик Денков за несправяне в сектор „Енергетика“.

Политиците пренебрегват, че предоставянето за временно ползване на лева е с добри и лоши последици. Щетите от предоставяне за временно ползване на лева са враг на устойчиво развитие. Без преодоляване на лоши последици от предоставяне за временно ползване на лева е с нарастващи щети.

Същественият политически проблем е нямане на съответна грамотност на министъра на финансите. Тази финансова неграмотност е предпоставка за неправилно държавно управление.

В Република България не се прилага всеобщ метод за преодоляване на щети от предоставяне за временно ползване на лева. Правителството употребява създаващ щети държавен бюджет. Сътворени са условия за трудности и кризи.

Поради държавната финансова слабост, колкото по-добре се изпълнява сегашния бюджет – толкова повече са щетите. Щетите от сгрешения държавен бюджет подсигуряват провалът на правителството.

Политиците са с реално желание за запазване на неправилното държавно поведение. Много днешни щети са от осъществявано от народните представители лошо финансово управление.

При запазване на своя пропуск държавната власт е с невъзможност за устойчиво успешно развитие. Ако народните представители плащаха със свои пари вреди от своето управление, те нямаше да запазват държавната грешка.

Внесеният вот на недоверие е с подсигурен провал, защото неговите инициатори изразяват недоволство за резултати от изпълнение на свое желание.

Възможно е спасение от нови щети.

В Република България е осъществим всеобщ метод за преодоляване на щети от предоставяне за временно ползване на лева. Приложим е предпазващ от щети държавен бюджет. Правителството ще е с допълнителни полезни приходи и намалени разходи. Постижимо е изплащане на държавните дългове.

 

Иван Митев – икономист

вторник, 19 септември 2023 г.

Базовата причина за протестите

 

На 19 септември 2023 година в Република България е с нови протести. Все още политиците не неосъзнават базовата причина.

Кратко за ситуацията:

В Република България, лошите резултати от употреби на лева са с признак на най-опасен враг на устойчиво развитие. Без полезен подход срещу този вредител Република България е обречена на стопански колапс.

При сегашното грешно държавно финансово управление да няма финансов подход за преодоляване на щети от употреби на лева възникват щети и кризи.

Днес политиците не разбират, че днешните протести са последици от щетите от лошото държавно финансово управление.

При запазване на своята слабост правителството е с невъзможност за успешно удовлетворяване потребности на хората.

Важно е правителството да представи своето решение за „Кое е по-добро“:

1. Правителството не осъществява финансов подход за преодоляване на щети от употреби на лева. Прилага се създаващ щети държавен бюджет. Понасят се щети от употреби на лева.

ли)

2. Правителството прилага финансов подход за преодоляване на щети от употреби на лева. Работи се с предпазващ от щети държавен бюджет. Създадени са условия за преодоляване на щети от употреби на лева.

 

Благодатното българско стопанско развитие е възможно с осъществяване на финансов подход за преодоляване на щети от употреби на лева.

 

Иван Митев – икономист

четвъртък, 14 септември 2023 г.

Правителството може да се спаси от политически провал

          Сегашното правителство на Република България наследи местна проява на разпространено в света неправилно поведение да няма финансово противодействие за преодоляване на щети от употреби на официална валута (за Република България: лева).

Тази държавна слабост подсигурява политическия провал на правителството.

Кратко за ситуацията:

Употребите на лева са с добри или лоши резултати.

В Република България, лошите резултати от употреби на лева са с признак на най-опасния враг на устойчиво развитие.

Поради държавната финансова неправилност, правителството работи със създаващ щети държавен бюджет. Лошата структура на бюджета е с последици намалени приходи и завишени разходи. При създадените условия, колкото повече работят министрите за национален икономически растеж – толкова повече възникват щети.

Сега кардиналната държавна слабост е запазване на наследена неправилност.

Понеже в достатъчно време, щетите от държавната финансова слабост са повече от ползите от работата на министрите – правителството е с осигурен политически провал.

Все още е със създаване на нови трудности от лошото влияние на държавната грешка правителството да няма финансово противодействие за преодоляване на щети от употреби на лева.

От волята на правителството зависи спасение от нови щети.

Защо правителството не прилага финансово противодействие за преодоляване на щети от употреби на лева?

Възможно е спасение от нови щети с устойчив успех за правителството на Република България.

Осъществимо е въвеждане на финансово противодействие за преодоляване на щети от употреби на лева. Работи се с предпазващ от щети държавен бюджет. Правителството ще е с допълнителни полезни приходи и намалени разходи. Постижимо е изплащане на държавните дългове.

 

Иван Митев – икономист

четвъртък, 22 юни 2023 г.

Подготвяният лош проект за Бюджет 2023 г. ще създаде щети

 

На 20 юни 2023 г. министърът на финансите Асен Василев представи на Комисия в Народното събрание основни параметри на Проект за държавен бюджет 2023 г.. Целта е Проектът да бъде внесен пред месец юли, приет до края на месеца и да е в сила от 1 август.

Накратко:

По отношение към щетите, възможни са два вида държавен бюджет:

Първи, създаващ щети държавен бюджет и:

Втори, предпазващ от щети държавен бюджет.

Все още Министерството на финансите е с мълчание за употребата на създаващ щети държавен бюджет.

Поради прилагане на създаващия щети държавен бюджет, сегашното правителство е със снижени приходи и завишени разходи. Съществува зависимост: Колкото по-добре Министърът на финансите изпълнява своите отговорности – толкова повече са щетите. Гражданите на Република България са жертви на лошото поведение на държавната власт.

Въведената неразвита структура на държавния бюджет прикрива местната проява на разпространена в света несполучливост.

Държавната власт отлага провал чрез взимане на нови заеми за плащане на щети от своето поведение. Заради грешката си, правителството има сегашните дългове.

Все още политиците пренебрегват пропуска на Министерството на финансите да реализира правилност. Обществеността е с обществено мълчание за съдбовния причинител за щети.

Запазването на създаващия щети държавен бюджет е сигурен подход за кризи. Създаваните щети подсигуряват провалът на Министерския съвет.

Възможно е спасение от щети.

Необходимо е прекратяване на слабостта на Министерството на финансите. С предпазващ от щети държавен бюджет, правителството е с допълнителни полезни приходи и смалени разходи. Държавната власт е с възможност да изплати своите дългове.

 

Иван Митев – икономист