четвъртък, 27 октомври 2022 г.

Министерството на финансите подсигурява за нови щети

С предложение за така наречения удължителен закон, Министерството на финансите пренебрегва, че до два часа след въвеждане на подобрен метод за държавна финансова политика се прекратява сегашната инфлация.

                                                                                                                

Кратко за ситуацията:

Причинителят за сегашната инфлация може да се прекрати.

Сега се прилага създаващ щети метод за държавна финансова политика. Лошото поведение на Министерството на финансите влияе за промени на покупателната способност на националната валута. Държавната финансова грешка причинява сегашната инфлация.

Чрез употреба на неразвита структура на държавния бюджет, Министерството на финансите прикрива намалени приходи и увеличени разходи за бюджета. Сътворява се бюджетен дефицит.

За да отложи държавния крах, правителството взима заеми за да плаща щети от държавната грешка. Заради финансовата неправилност – правителството има сегашните дългове.

Централната банка не е компетентна за прекратяване на сегашната инфлация.

При запазване на политическата слабост, министрите не могат да постигнат устойчив просперитет. Правителството е с подсигурен политически провал.

Защо Министерството на финансите запазва държавната грешка за прилагане на създаващ щети метод за държавна финансова политика?

Защо Министерството на финансите подсигурява за нови щети?

Необходима е усъвършенствувана структура на държавния бюджет. С подобрен метод за държавна финансова политика е възможно устойчиво развитие.

 

Иван Митев - икономист

 

 

 

понеделник, 3 октомври 2022 г.

Поуки от изборите

 

Приключиха изборите за 48-ото Народно събрание. Резултатите са известни.

Възможни са поуки.

Република България употребява създаващ инфлация основен държавен метод за публични финанси. Неправилната финансова политика е водеща причина за сегашната инфлация. Възникват множество щети. В тези условия, колкото повече работят хората за икономически растеж – толкова повече са щетите.

Правителството взима заеми за да плати щети от държавната слабост. Ресурсите за плащане на тези щети са ограничени. Трудностите се увеличават.

Със запазване на държавната грешка, управляващите партии са с политически провал.

Потвърди се, политическият прогрес е за партии без отрицателен вот за управляващи.

Вариантите са:

Първи: Запазването на създаващия инфлация основен държавен метод за публични финанси принася нови щети. Заради неправилния финансов метод, правителството има сегашните дългове.

С подкрепа на тази политика, съответната партия е с подсигуряван политически провал.

Защо понасяме щети от лошия финансов метод?

Втори: Възможна е полезна промяна. С подобрен основен държавен метод за публични финанси, националното стопанство е с устойчиво развитие.

С подкрепа за прекратяване на държавната финансова грешка, съответната партия е с политически просперитет.

 

Иван Митев - икономист