неделя, 4 февруари 2024 г.

Сега протестиращите са с осигурен провал

 

Поради общо неограничавани щети от заеми и сходни договорености, националното стопанство е с нарастващи трудности.

Добрата новина е: сегашните стопански проблеми са преодолими.

Реалността е, че употребите на валута са с добри и лоши резултати.

Сега сме свидетели на множество протести срещу правителството.

Все още протестиращите пропускат, че сега държавната власт пренебрегва необходимостта за противодействие срещу лоши резултати от употреби на пари. Дефектът осигурява общо неограничавани щети от заеми и сходни договорености.

Прилага се непълна структура на държавния бюджет. Националното стопанство е жертва на тази грешка. Поради финансовата слабост съществува потайна зависимост: колкото повече е икономическия растеж – толкова повече са щетите. Тези щети създават политическия провал на правителството.

Подпомагащите за щети държавни субсидии създават сегашната инфлация.

Щетите от заеми и сходни договорености сътворяват разруха. За забавяне на стопанския колапс, правителството взима заеми за плащане на щети от държавната слабост. Сегашният държавен дълг е последица от сгрешеното държавно управление.

 

Пример: В края на 2023 година правителството имаше две възможности:

(1) поради лошото влияние на своята финансова грешка, да признае крах на националного стопанство

или

(2) с държавния бюджет за 2024 година да обезпечи вземане на заеми за да плаща щети от своята финансова грешка. С този вариант се отлага началото на националния колапс.

Правителството прие втората възможност. Известно е, че протестиращите са със съгласие за поведението на министрите. Това подпомага за техни щети.

 

Спасението от разруха е възможно. Общото предпазване по отношение на щети от заеми и сходни договорености осигурява подобрен държавен бюджет с допълнителни полезни приходи и намалени разходи. Проблемът „Държавен дълг“ е заличен. Възможен е стабилен национален просперитет.

Сега протестиращите са съгласни за запазване на държавната финансовата неправилност. В същото време, те изразяват недоволство от лоши последици от свое желание Поведението осигурява провалът на техния протест.

 

Иван Митев - икономист