понеделник, 25 октомври 2021 г.

Съществената причина за инфлацията е разкрита

 Държавната власт прилага неправилно разбиране за инфлация. С този подход успешното противодействие срещу общото повишение на цените на стоките и услугите е невъзможно.

Нямането на необходима защита срещу щети от предоставени левове за ползване със срок за връщане е съществената причина за инфлацията в Република България.

При голямо въздействие от паричната грешка е с поразяваща инфлация.

 

Пример: Новите цени на електрическата енергия, природният газ, другите стоки и услуги са проявления на поразяваща инфлация.

 

Все още обществеността коментира инфлацията (последицата), а е мълчалива за съществената причина.

 

Иван Митев - икономист