четвъртък, 16 април 2020 г.

Актуална ситуация през месец април 2020 година


Не се прилага официална защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на въведени в употреба пари. Този подход за въведени в употреба пари е със същина на грешка на Джон Лоу от 1716 година.
Пандемията от COVID-19 е много силен стимулатор за щети от грешката на Джон Лоу
Страдаме от лоши икономически последици, ала обществеността пренебрегва (съществения причинител) запазваната грешка на централната банка.
Вариантите са два:
Първи. Пренебрегването на грешката на централната банка увеличава щетите.
Втори. За устойчиво спасение от икономически щети е необходимо:
1. Обществено разобличаване на съдбовната грешка на централната банка за неправилно въведени в употреба пари.
2. Прекратяване на грешката на централната банка.

Иван Митев – икономист