сряда, 12 април 2023 г.

Запазването на реалния най-опасен враг на националното стопанство ще порази 49-ото Народно събрание

 

От 12 април 2023 година, 49-ото Народно събрание започна делова работа.

За обстановката:

Държавната власт не употребява необходима защита на покупателната способност на официалната валута. Сгрешеният метод за публични финанси е със силно влияние за намаление на покупателната способност на парите. Лошият финансов метод причинява щети.

Нямането на необходима защита на покупателната способност на официалната валута е истински най-опасен враг на националното стопанство. Този ликвидатор на стопански ценности е водещ за намаление на покупателната способност на официалната валута (сегашната инфлация).

Политическите партии пренебрегват, че държавният бюджет е със занижени приходи и повишени разходи. Всички сме жертви на държавния финансов дефект. Възникват кризи.

Насоката за увеличение на цени е последица от намалената покупателна способност на официалната валута. Индексът на потребителските цени е производно (вторично) мерило за инфлация. С реализиране на „контрол на цени“ се прикрива реалния най-опасен враг на националното стопанство.

За отлагане на държавния крах, правителството със заеми събира пари за да плаща щети от допусканата слабост. Сгрешеното финансово поведение е причината за сегашните държавни дългове.

С качество на настоящи привърженици на действителния най-опасен враг на националното стопанство, народните представители са с подсигуряван политически провал.

Все още обществеността коментира последици, а е с мълчание за водещия причинител за сегашните щети.

Запазването на лошия метод за публични финанси ще порази 49-ото Народно събрание.

С прекратяване на грешния метод за публични финанси е постижимо спасение на националното стопанство. 49-ото Народно събрание е с възможен устойчив политически успех.

 

Иван Митев - икономист

понеделник, 3 април 2023 г.

Най-опасният враг на държавата създава инфлация и крах на банки

 

Държавната власт е с местна проява на прилаган в света, със съдбовен пропуск метод за публични финанси. Не се употребява необходима защита на покупателната способност на официалната валута. Неправилността е с много силно влияние за неустойчиви пари.

Нямането на необходима защита на покупателната способност на официалната валута е действителен най-опасен враг на държавата. Същият създава сегашното намаление на покупателната способност на официалната валута (сегашната инфлация). Централната банка е некомпетентна за нейното прекратяване.

Политическите партии пренебрегват, че Министерството на финансите съставя проект за държавен бюджет със снижени приходи и завишени разходи. Политиците са с подсигуряван провал. Всички сме жертви на държавния финансов дефект.

За забавяне на икономическия упадък, правителството заплаща щети от недоразвития метод за управление на паричните потоци на държавата. Заради недостиг на собствени пари се ползват пари от държавни заеми. Похватът е с временен ефект, защото финансовата слабост се съхранява, а източниците за пари са ограничени. Поради грешката, правителството има сегашните дългове.

Увеличените цени на стоки и услуги са последици от намалената покупателна способност на официалната валута. Осъществяваният „контрол на цени“ прикрива причинителят на сегашната инфлация. Индексът на потребителските цени е производно (вторично) мерило за инфлация.

При възникналата среда, колкото повече е икономическия растеж – толкова повече са щетите. Нямането на необходима защита на покупателната способност на официалната валута създава крах на банка. Следва срив на поредна банка. Продължава с гибел на други банки. След достатъчен период е с условия за катастрофална криза.

Пример: Най-опасният враг на САЩ (нямането на необходима защита на покупателната способност на долара) създава инфлация и крах на банки в САЩ. Формират се процеси за катастрофална криза на САЩ.

Запазването на ситуацията допринася за големи трудности. Практиката доказа, за спасение на националното стопанство държавната власт въвежда нова официална валута. Започва подновен кръгооборот на финансовата неправилност.

Все още, има реални застъпници на коварния враг на държавата.

Постижим е обществен прогрес. Жизнено важно е въвеждане на необходима защита на покупателната способност на официалната валута.

Прекратяването на сгрешения финансов метод премахва причината за сегашната инфлация. Подобрението сътворява обстановка за стабилни банки. Държавният бюджет е с полезни допълнителни приходи и смалени разходи. Правителството е с възможност да изплати своите дългове. Държавата е с устойчиво развитие. Съвременната цивилизация е спасена от колапс.

 

Иван Митев – икономист