сряда, 12 април 2023 г.

Запазването на реалния най-опасен враг на националното стопанство ще порази 49-ото Народно събрание

 

От 12 април 2023 година, 49-ото Народно събрание започна делова работа.

За обстановката:

Държавната власт не употребява необходима защита на покупателната способност на официалната валута. Сгрешеният метод за публични финанси е със силно влияние за намаление на покупателната способност на парите. Лошият финансов метод причинява щети.

Нямането на необходима защита на покупателната способност на официалната валута е истински най-опасен враг на националното стопанство. Този ликвидатор на стопански ценности е водещ за намаление на покупателната способност на официалната валута (сегашната инфлация).

Политическите партии пренебрегват, че държавният бюджет е със занижени приходи и повишени разходи. Всички сме жертви на държавния финансов дефект. Възникват кризи.

Насоката за увеличение на цени е последица от намалената покупателна способност на официалната валута. Индексът на потребителските цени е производно (вторично) мерило за инфлация. С реализиране на „контрол на цени“ се прикрива реалния най-опасен враг на националното стопанство.

За отлагане на държавния крах, правителството със заеми събира пари за да плаща щети от допусканата слабост. Сгрешеното финансово поведение е причината за сегашните държавни дългове.

С качество на настоящи привърженици на действителния най-опасен враг на националното стопанство, народните представители са с подсигуряван политически провал.

Все още обществеността коментира последици, а е с мълчание за водещия причинител за сегашните щети.

Запазването на лошия метод за публични финанси ще порази 49-ото Народно събрание.

С прекратяване на грешния метод за публични финанси е постижимо спасение на националното стопанство. 49-ото Народно събрание е с възможен устойчив политически успех.

 

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар