четвъртък, 10 ноември 2022 г.

Демокрация в условия на държавна грешка

 

На 10 ноември 2022 година се навършват 33 години от началото на демократичните промени в нашата държава.

Лошите последици от сегашното прилагане на демокрация в Република България са от наличие на създаващ щети метод за работа на Министерството на финансите. Държавната грешка е водеща причина за сегашната инфлация.

Поради създадените условия, министрите, колкото повече работят за икономически растеж – толкова повече са щетите.

Държавната власт ползва заеми за да плаща щети от финансовата неправилност. Заради своя слабост – правителството има сегашните дългове.

Централната банка не е компетентна за прекратяване на сегашната инфлация.

При запазване на политическото недоразумение е невъзможен устойчив просперитет. Дори при наличие на полезностите на демокрацията, премиерът е с подсигуряван политически провал.

Заблуда е, че пропускът в държавното управление е нормалност и е вечна действителност.

Необходим е прогрес. С прекратена грешка на Министерството на финансите е възможно устойчиво развитие.

Както съществува демокрация със създаващ щети метод за работа на Министерството на финансите (с лоши последици), така е възможна демокрация с прекратена грешка на Министерството на финансите (с подсигурено устойчиво развитие).

 

Иван Митев - икономист