петък, 27 октомври 2017 г.

Книгата "Световната грешка"Госпожи и господа,

Изследвам важно обстоятелство за обществения икономически растеж. Резултатите за него са публикувани. Предлагам подобрение на паричната система, а промяната помага за националния просперитет.
Получих благодарности. Все още властта пренебрегва усъвършенстването на паричната система. Забавянето нанася големи щети.

Как се създава актуалната злина?

Централната банка смени обезпечени със злато с необезпечени със злато пари. Тази замяна е недостатъчна. Няма официална защита срещу вредното влияние от липсата на пълна стойност на незлатните пари. Причиняват се трудности. Реални са щетите от проблемните дългове. Съответните хора са потърпевши, когато дълговата криза унищожава жизнената среда.
При незавършена парична реформа министър-председателят, министърът на финансите и банките са в голямо затруднение. Специалистите са загрижени. Правителството работи за спасение от разруха. Международният валутен фонд е без становище за прилагане на грешна парична система.

Книгата „Световната грешка“ разкрива как разпространеният в света прототип на паричната система осигурява наличие на дългови кризи.

Добрата новина е, че след прекратяване на местната проява на световната грешка – конкретната държава получава възможност за устойчиво развитие. 

                                                                             С уважение: Иван Митев.

Тук е предложен аудио вариант на книгата "Световната грешка".