четвъртък, 8 октомври 2020 г.

Кратко за ползването на не златни пари

 

Прилагането на не златни пари е по-добро от наличие на златни пари.
Въведените не златни пари осигуряват ползи със съпътстващо възникване на щети.
Открита е неправилност: ползват се не златни пари без необходима защита срещу щети.
Местната проява на тази вековна практика е държавен враг. Запазването на грешката на централната банка осигурява нови щети и възникване на катастрофална криза.
Добрата новина е – възможно е прекратяване на разпространената в света грешка.
В съответна държава, подобрението е реализиране на закрила срещу щети от ползване на не златни пари.
Приложението на научната новост осигурява устойчиво развитие.