събота, 25 юни 2016 г.

Г-н Дейвид Камерън е жертва в капан на незавършена парична реформаИзбраният през 2005 г. лидер на Консервативната партия г-н Дейвид Камерън подаде оставка като министър-председател на Великобритания. Поводът е заради резултат от референдум.
Потребно е да се знае истина. Най-важното е разкриване причинителя за провала на г-н Дейвид Камерън.
Целеви изследвания доказаха наличие на сгрешена парична система. Същината на допускана неправилност е несъобразено с качества на ползвани незлатни пари управление на прилагана парична система.
Какво е изяснено?
Парите са два вида, златни пари или незлатни пари. Златните пари са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности. Незлатните пари са пари без обезпечение със злато и/или равносилни на него ценности. Главната слабост на незлатни пари е "Нямане на пълна икономическа стойност".
Налично е базово разграничение на пари. То е предпоставка за последващо разграничение между парична система със златни пари и парична система с незлатни пари.
Спрямо паричната система със златни пари, паричната система с незлатни пари е по-полезна. Това е обществено осъзнато и днес държавите са с парична система с незлатни пари.
В света 300 г. паричната система с незлатни пари е с незавършена организационна структура за управление. Тази незавършеност принася болезнени злини.
Централната банка (ЦБ) е нужна за осъществяване на управление на парична система. Разликата между парична система със златни пари и тази с незлатни пари е, че при употреба на незлатни пари ЦБ е недостатъчна. Тогава е необходим и друг висш орган за управление на парична система. Различието между ЦБ и другия висш орган за управление на парична система с незлатни пари е, че ЦБ се занимава с управление на положителни качества на незлатни пари, а другият висш орган е с ангажимент за противодействие спрямо регресивно влияние от главна слабост на незлатни пари.
Досега при употреба на незлатни пари липсва ръководен орган за противодействие спрямо регресивно влияние от главна слабост на незлатни пари. Това е конкретен образ на водещия причинител за актуални дългови кризи.

Пример: Ако не бе налична тази грешка държавите нямаше да имат сегашни дългове.

Сега пряко се подсигурява развитие на потенциал за катастрофални кризи със съпътстващи злини. Все още обществеността не зачита, че наличната незавършена парична реформа за употреба на незлатни пари е фатална държавна грешка и при нейни условия премиерът е със съдба на жертва.
Сега първият министър е предразположен за крушение. Той е в специфично състояние на обреченост. Даже същият да е с най-добрите министри, заповядва с неограничена власт, има абсолютни доверие и подкрепа, стопанството е с предпоставки за силен развой на кризи. Правителството, колкото по-пълно изпълнява обещания за икономически растеж, толкова обстановката е по-подходяща за кризи. При тези условия, и най-добрият премиер е с действителна орисия на политическо камикадзе. Обусловеността на първият министър от незавършена реформа е пряка. Без подобрение при парична система, министър-председателят ще е поразен.
Ставащото във Великобритания е закономерна последица. Тази държава страда при злокобно влияние от своя сгрешена парична система. Ситуацията с г-н Дейвид Камерън е ново доказателство, че при съвременна стопанска обстановка премиерът е жертва в капан на незавършена парична реформа.
Мнозина очакват ЦБ да е спасител от актуални злини. Те са със заблуда. ЦБ не може да предотврати такива злини, защото причината не е в нейна компетентност.
За всеки премиер съществуват две възможности:
(1) При запазване на сегашната сгрешена парична система стопанските злини нарастват и премиерът е с подсигурен провал.
(2) Политическият  успех е възможен при подобрена парична система.

Иван Митев - икономист

петък, 24 юни 2016 г.

Великобритания доказа лошо влияние от държавна грешка

Поредните стопански злини във Великобритания са очаквана последица. Ситуацията е представена на 29 октомври 2015 г. в блога "Факторът за кризи дългов рак".

Днес продължаваме да сме свидетели на множество коментари за последици при развиващ се потенция за стопанска криза и на съпътстващо пренебрежение към злокобно влияние на прилагана сгрешена европейска парична система, която е водещият причинител на актуални европейски стопански злини.
Все още обществеността не зачита, че при условия на сегашната сгрешена парична система е с разрастване на потенциал за катастрофална стопанска криза.
За Европа, Великобритания и всяка друга страна има две възможности:
(1) При запазване на сегашната сгрешена парична система стопанските злини ще нарастват.
(2) За обществен просперитет е необходимо подобрение на парична система.

четвъртък, 23 юни 2016 г.

За референдумът във Великобритания.

На 23 юни 2016 г. се провежда исторически референдум, който ще реши дали Великобритания да напусне Европейския съюз.
Ситуацията е изяснена:
Дали ще е в Европейския съюз или извън него, сега Великобритания е с подсигурен провал, защото прилага сгрешена парична система. Тази държавна грешка е водещият причинител за нарастване на потенциал за актуални стопански кризи.
При запазване на сгрешената парична система стопанските злини ще нарастват.
За обществен просперитет е необходимо подобрение на парична система.
Линк за кратко представяне на допусканата фатална държавна грешка:
http://dalgovrak.blogspot.bg/2016/01/12-1-2016.html

неделя, 19 юни 2016 г.

За водещият причинител на актуални стопански кризи

Първото в света реализиране на сега прилаганата парична система е през 1716 г. във Франция. Същата се разпространява във всички държави. Който реално е съгласен с нея е на ниво одобряване на въведена по инициатива на Джон Лоу световна новост.
Коварната злокобност на прилаганата парична система е от наличие на фатална държавна грешка, която е водещият причинител на актуални стопански кризи.
Ако пожелае, всеки може да осъзнае същина на възникнала ситуация.
Същественият белег на вековната световна грешка е, че управлението на сегашната парична система не е съобразено с качества на ползвани незлатни пари.
Предлаганите резултати са от изследване за полезно държавно управление при стопанство с незлатни пари. Те са база за благодатно държавно управление.

Какво е изяснено?
Парите са два вида, златни пари или незлатни пари.
Златните пари са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности.
Незлатните пари са пари без обезпечение със злато и/или равносилни на него ценности. Главната слабост на незлатните пари е "Нямане на пълна икономическа стойност".
Разделянето на парите на златни пари и на незлатни пари е на база съответна тяхна обезпеченост спрямо злато и/или равносилни на него ценности. В единия случай - златните пари са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности, а в другия - незлатните пари не са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности. В живота няма други, освен златни и незлатни пари.
Налично е базово разграничение на пари. То е първично за последващо разграничение между парична система със златни пари и парична система с незлатни пари.
Спрямо паричната система със златни пари, паричната система с незлатни пари е по-полезна. Това е обществено осъзнато и днес държавите ползват парична система с незлатни пари.
Досега паричната система с незлатни пари се прилага с незавършена организационна структура за управление и това принася злини.
Същината на допусканата световна грешка е разкрита:
Централната банка (ЦБ) е необходима за осъществяване на управление на парична система, както при употреба на златни пари, така и при незлатни пари.
Разликата между паричната система със златни пари и тази с незлатни пари е, че при употреба на незлатни пари ЦБ е недостатъчна и е необходим и друг висш орган за управление на парична система.
Различието между ЦБ и другият висш орган за управление на парична система с незлатни пари е, че ЦБ се занимава с управление на положителни качества на незлатни пари, а другият висш орган е ангажиран с противодействие спрямо регресивно влияние от главна слабост на незлатни пари.
Досега при употреба на незлатни пари липсва нужния специализиран ръководен орган за противодействие спрямо регресивно влияние от главна слабост на незлатни пари. Днес това е конкретен образ на водещата причина за актуални стопански кризи.

Пример: Ако не бе налична тази грешка държавите нямаше да имат сегашни дългове.

Досега обществеността не зачита, че въведената сгрешена парична система е водещият причинител на актуални стопански лошотии и болезнените злини нарастват.
При тази всекиму вредна грешка премиерът е със съдба на политическо камикадзе и държавата е с подсигурен крах. Мнозина очакват ЦБ да е спасител от актуални злини. Те са със заблуда. ЦБ не може да предотврати тези злини, защото причинителят не е в нейна компетентност.
В обстановка на сегашната сгрешена парична система всички са със съдба на жертви. Хората, колкото по-добре работят да постигнат по-голям икономическият растеж, толкова по-силен потенциал за стопанска криза се развива. При запазване на сгрешената парична система злините нарастват и правителството е с подсигурен провал.
Допусканата фатална държавна грешка е поправима. Спасението от разрастване на актуални стопански кризи е възможно.
За обществен просперитет е необходимо подобрение на парична система.