събота, 25 юни 2016 г.

Г-н Дейвид Камерън е жертва в капан на незавършена парична реформаИзбраният през 2005 г. лидер на Консервативната партия г-н Дейвид Камерън подаде оставка като министър-председател на Великобритания. Поводът е заради резултат от референдум.
Потребно е да се знае истина. Най-важното е разкриване причинителя за провала на г-н Дейвид Камерън.
Целеви изследвания доказаха наличие на сгрешена парична система. Същината на допускана неправилност е несъобразено с качества на ползвани незлатни пари управление на прилагана парична система.
Какво е изяснено?
Парите са два вида, златни пари или незлатни пари. Златните пари са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности. Незлатните пари са пари без обезпечение със злато и/или равносилни на него ценности. Главната слабост на незлатни пари е "Нямане на пълна икономическа стойност".
Налично е базово разграничение на пари. То е предпоставка за последващо разграничение между парична система със златни пари и парична система с незлатни пари.
Спрямо паричната система със златни пари, паричната система с незлатни пари е по-полезна. Това е обществено осъзнато и днес държавите са с парична система с незлатни пари.
В света 300 г. паричната система с незлатни пари е с незавършена организационна структура за управление. Тази незавършеност принася болезнени злини.
Централната банка (ЦБ) е нужна за осъществяване на управление на парична система. Разликата между парична система със златни пари и тази с незлатни пари е, че при употреба на незлатни пари ЦБ е недостатъчна. Тогава е необходим и друг висш орган за управление на парична система. Различието между ЦБ и другия висш орган за управление на парична система с незлатни пари е, че ЦБ се занимава с управление на положителни качества на незлатни пари, а другият висш орган е с ангажимент за противодействие спрямо регресивно влияние от главна слабост на незлатни пари.
Досега при употреба на незлатни пари липсва ръководен орган за противодействие спрямо регресивно влияние от главна слабост на незлатни пари. Това е конкретен образ на водещия причинител за актуални дългови кризи.

Пример: Ако не бе налична тази грешка държавите нямаше да имат сегашни дългове.

Сега пряко се подсигурява развитие на потенциал за катастрофални кризи със съпътстващи злини. Все още обществеността не зачита, че наличната незавършена парична реформа за употреба на незлатни пари е фатална държавна грешка и при нейни условия премиерът е със съдба на жертва.
Сега първият министър е предразположен за крушение. Той е в специфично състояние на обреченост. Даже същият да е с най-добрите министри, заповядва с неограничена власт, има абсолютни доверие и подкрепа, стопанството е с предпоставки за силен развой на кризи. Правителството, колкото по-пълно изпълнява обещания за икономически растеж, толкова обстановката е по-подходяща за кризи. При тези условия, и най-добрият премиер е с действителна орисия на политическо камикадзе. Обусловеността на първият министър от незавършена реформа е пряка. Без подобрение при парична система, министър-председателят ще е поразен.
Ставащото във Великобритания е закономерна последица. Тази държава страда при злокобно влияние от своя сгрешена парична система. Ситуацията с г-н Дейвид Камерън е ново доказателство, че при съвременна стопанска обстановка премиерът е жертва в капан на незавършена парична реформа.
Мнозина очакват ЦБ да е спасител от актуални злини. Те са със заблуда. ЦБ не може да предотврати такива злини, защото причината не е в нейна компетентност.
За всеки премиер съществуват две възможности:
(1) При запазване на сегашната сгрешена парична система стопанските злини нарастват и премиерът е с подсигурен провал.
(2) Политическият  успех е възможен при подобрена парична система.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар