петък, 24 юни 2016 г.

Великобритания доказа лошо влияние от държавна грешка

Поредните стопански злини във Великобритания са очаквана последица. Ситуацията е представена на 29 октомври 2015 г. в блога "Факторът за кризи дългов рак".

Днес продължаваме да сме свидетели на множество коментари за последици при развиващ се потенция за стопанска криза и на съпътстващо пренебрежение към злокобно влияние на прилагана сгрешена европейска парична система, която е водещият причинител на актуални европейски стопански злини.
Все още обществеността не зачита, че при условия на сегашната сгрешена парична система е с разрастване на потенциал за катастрофална стопанска криза.
За Европа, Великобритания и всяка друга страна има две възможности:
(1) При запазване на сегашната сгрешена парична система стопанските злини ще нарастват.
(2) За обществен просперитет е необходимо подобрение на парична система.

Няма коментари:

Публикуване на коментар